Hirdetés

Hol vannak a férfiak? Talán a Férfiak Klubjában? Az meg mi?

civishir.hu

2015.02.27. 08:52

Hol vannak a férfiak? Talán a Férfiak Klubjában? Az meg mi?
Bedő Imre alapító

Szolgálat. Család. A nő tisztelete és a vele való együttműködés. Attól férfi a férfi! Cívishír-interjú

Hirdetés

Egy mozgalom, ami nem a politikáról szól.

Cívishír: Mit értenek férfias értékeken?
Bedő Imre: Manapság legtöbbször a nők teszik fel a kérdést: hol vannak a férfiak? Mi a Férfiak Klubjában nem megválaszolni akarjuk ezt a kérdést, hanem okafogyottá tenni. Úgy érezzük, hogy elkelne sokkal több felelősségvállalás, tartás, döntésképesség és mindenekelőtt cselekvőképesség. Vissza kell fordítani azt, hogy a cselekvést elkezdte végletesen felváltani a sehová nem vezető filozofálás, a mit miért nem lehet? véget nem érő magyarázása… A férfiasság értékeit mi a maga teljességében tárgyaljuk. Falatonként, kitartóan. Ebben a Férfiak Klubja felfogása az életet követi le.

A férfiasság egy idea, egy eszme.
Viselkedésminták, erkölcsi normák, értékek százaiból áll.
Az eszme teljes megtestesítése lehetetlen.

Szerintünk a férfiasság eszméjét azért érdemes csiszolni, hogy legyen mihez közelíteni. És ezáltal lépésenként egyre jobb emberré válhatunk. Nem a tökéletesség, hanem a tökéletesedés a cél. A nők, a családjaink, a barátaink, a munkatársaink és végső soron az egész társadalom javára. Ezen belül külön megközelítést igényel, hogy ki, mikortól, mitől válik, érik férfivá. Erre megvannak a válaszaink és ezeken keresztül képviseljük azt az ideát, amihez közelítve társadalmi változás érhető el ezen a területen. Ugyancsak az élet gyakorlatát követve azt gondoljuk, hogy senkit sem lehet férfiasságra tanítani. Csak az működhet, ha közösségként ismét presztízst adunk a férfi értékeknek, ismét értéket teremtünk a férfivá válás útjának. Hisszük, hogy ezek vonzása miatt egyre több ember fogja majd önmagától képviselni ezeket az építő értékeket. A Férfiak Klubja a következő célkitűzéseket állította társadalmi mozgalma középpontjába:

Állítsuk vissza, őrizzük meg és örökítsük együtt a férfiasság eredeti értékeit!
Állítsuk helyre a férfiak önbecsülését! Sokszorozzuk meg teremtő erőnket!
Teremtsünk új egyezséget Férfi és Nő között!
Új egyezség kell ahhoz, hogy asszonyainkkal egy szép és értelmes életre visszatekintve együtt öregedhessünk meg!

Cívishír: A céljaik elérésében támogatják nők önöket?
Bedő Imre: Örülünk, hogy a férfi értékek megjelenítésének olyan platformját biztosítjuk, ahol már közel százezer ember támogatja munkánkat. Büszkék vagyunk arra, hogy hölgytársaink is mellénk álltak. Nem hisszük, hogy ma valami modern és teljesen más férfivá kellene válni. Inkább azt gondoljuk, hogy ugyanazon értékeket kell képviselni ma is, ami mindig érték volt és el kell vetni azokat, amelyek soha nem voltak azok.

Ha az erényeinket egy kártyapakli lapjaiként fognánk fel, akkor ma is ugyanazzal a paklival járkálunk a zsebünkben, mint a mamutvadász korban, csak másképpen kell velük játszani.

És ezt azért mondom el itt, mert pont ebben támogatnak bennünket nők tömegei. A férfias értékek szolgálatba állításában és nem abban, hogy önmagunkból kifordulva levessük magunkról a több ezer eves kódjainkat és valami új nemként tegyük a dolgunkat. Az eredeti férfi értékekkel 21. századi módon ma is lehet sáfárkodni, nem kell mindenáron a nagyapáink soha vissza nem térő korát idézni. Ezek az értékek ma kezdenek hiányozni a családokból, a kapcsolatokból, a társadalomból. Ma kell értük tennünk!

Cívishír: A férfiasság fogalma koronként is változó. Ki dönti el, melyik az a férfiszerep, amiért Önök küzdenek?
Bedő Imre: Mi a férfiasság eszméjét a maga összetettségében jelenítjük meg. Ez nem egy ellenőrző lista. Csak a weboldalunkon több száz ehhez kapcsolódó téma és érték van kibontva, vitára és közös gondolkodásra bocsátva. És ezt tesszük minden rendezvényünkön és médiamegjelenésünkkel. Ezek formálására adunk lehetőséget az országosan indított Apa-Fia Körök személyes hálózatával is. A tervezett táborainkkal, a nyári fizikaimunka-lehetőségek hálózatának létrehozásával. Rengeteg gyakorlati módja van annak, hogy mindenki a maga korának, élethelyzetének megfelelő értékeket ápolja a maga ritmusában. Mi ezen lehetőségek sokaságát építjük fel. A téma népszerűsége arra enged következtetni, hogy nem hiába – van erre fogadókészség és támogatás az erős férfiak és a férfi értékeket becsülő nők részéről! Fontosnak tartom elmondani, hogy mi nem küzdünk senkiért, senki ellen. Ez a kérdés sokszor felmerül és érdekesnek tartjuk, hogy ez a személet annyira dominálja a közvéleményt, hogy sokan csak is harcban tudnak gondolkozni. A harc sehová nem vezet és különben is, ki ellen kellene, ki lenne a győztes és mit kezdene a győzelmével? Mi tesszük a dolgunkat a férfi értékek építésének, emelésének területén. Ettől a munkától remélünk sikert, társadalmi változást a férfiak összefogásából, motivációjából táplálkozva.

Cívishír: A szociológiai különbségek, a vidék-város, képzett-képzetlen különbségek hogyan befolyásolják ezt a szerepet és megvalósulását? Elmaradottabb területeken manapság sem ritka a munkából (vagy csak kocsmából) félrészegen hazaérkező, gyerekkel-családdal nem igazán törődő, esetleg enyhe erőszakot alkalmazó családfő. Nyilván önök szerint sem ez a követendő férfimodell...
Bedő Imre: Mi azt jelenítjük meg, ami a mi kultúránk szerint férfiérték. A férfiak élete a szolgálatról szól.

Férfivá is akkor válik, amikor az önös, gyermeki érdekeinek kiszolgálását tudatos döntéssel korlátozza és vállalja a szolgálatát, ami által értelmet nyer felnőtt élete. A mi kultúránk szerint az átlagemberek legnagyobb többségének ez a szolgálat a család.

Ennek a szolgálatnak része a nő tisztelete és a vele való együttműködés; és ez így volt a régi paraszti kultúrában is. Nagyapa a kapun kívül intézte az ügyeket, de amit a kapun belülre betermelt, azt már a nagymama osztotta el. Mennyi zsír, cukor, gabona fogyhat, ő gazdálkodott a javakkal.

Kapun belül nem a férfiak voltak a megmondóemberek – soha.

Nagyon káros úgy bemutatni a régi időket, mint a férfiak abszolút dominancia-időszakát és ezzel hergelni a mai nőket. A mi kultúránk szerint ez nem így volt! És visszatérve a kérdésre: a kulturálatlanságunkban vannak ilyen elemek. De ezek annyira egyértelműen a kulturálatlanság fogalomkörébe tartoznak, hogy kár úgy bemutatni, mintha a férfiakat általánosan vagy potenciálisan jellemző jelenségről beszélnénk. Nem általánosan jellemző és nem is potenciálisan jellemző minden férfira. Mi is egyértelműen hitet teszünk a valódi értékek mellett és elutasítjuk az értéktelenséget. Közben meg szép csendben érdemes kimondani azt is, hogy a mi munkánk gyümölcsét legutoljára fogják megkóstolni azok, akik ezt a kulturálatlanságot képviselik… Kommunikációnkkal nem őket célozzuk, hiszen ők sokszor kommunikációval nem elérhetőek. Mi a menthető és az önmagukat menteni akaró társainkkal fogunk össze!

Cívishír: Mennyire korszerű gondolat ez az egyre inkább egymásba mosódó nemi szerepek korában? Hiszen senki nem kényszeríti például a metroszexuális férfiakat, hogy olyanok legyenek, amilyenek. Ami egyébként nem elítélendő, de az Önök ideáljától igencsak messze van…
Bedő Imre: A gondolat nem tűnik korszerűnek, mert a társadalmi folyamatok megszülték a maguk fősodorbeli válaszát, ahogy ön is mondta. De az igények miatt korszerű! A hová tűntek a férfiak? kérdés ma már nem csak a nőkben, hanem a férfi értékek szerint élni igyekvő férfiakban és fiatalokban is felmerül.

Ameddig fiatalok, addig jó ötletnek tűnik, hogy minden erős lány után egy metroszexuális fiú kullog. De amikor a lányok 30 fölött gyermeket akarnak szülni, akkor egy csapásra megváltoznak. Anyák, nők akarnak lenni. És elvárják, hogy ugyanazokból a pihe-puha, érzékeny és empatikus, senkit sem bántóan karaktermentes fiúkból férfi legyen. Akire rábízhatják magukat, ameddig kicsi a gyermek, aki mellett biztonságban vannak, aki jó férfimintát nyújt majd lányaiknak és fiaiknak, akire lehet számítani stb. De ezek a fiúk nem tudnak egy csapásra megváltozni.

Ha valaki a családalapítás előtt nem vált férfivá, azt a házassága vagy a gyermeke születése nem teszi azzá. Ellentétben a nőkkel, akik az áldott állapot időszakában a hormonális változások támogatásával történő változásokkal „könnyebben” átlényegülnek. Nem hiába szólnak a népmesék százai a legkisebb fiú, a királyfi, a szegénylegény küzdelmes férfivá válásáról a sűrű erdőn, a csatákon, csapdákon és küzdelmeken át vezető útról, aminek a legvégén válik méltóvá arra, hogy megtalálja szerelmét és összekösse vele az életét.

Cívishír: A vállalásuk kétfrontos harcnak tűnik: mintha némi antifeminista jellege is lenne, illetve az egyre nőiesedő férfiak "visszaférfiasításának" gondolatát is hordozná.
Bedő Imre: Az, hogy a nők férfiasodnak-e, azt nekik kell megmondani. Szerintünk a férfiak nem nőiesednek el, hanem elsemlegesednek. Ennél még lehet, hogy az is jobb lenne, ha elnőiesednének, viccelhetnénk… Tegyük tisztába a dolgokat: a Férfiak Klubja nem férfi jogvédő, nem férfi emancipációs és nem antifeminista mozgalom. Tudatában vagyunk annak, hogy ezek a mozgalmak világszerte kiemelkedő dinamikával szaporodnak. Mi ezektől elhatárolódunk. Nem harcolunk senki mellett, senki ellen. És nem is védekezünk. Nem romboljuk, nem kritizáljuk a mások által épített ideológiákat, gyakorlatokat. Mi dolgozunk. Azokkal közösen, akik velünk jönnek. Dolgozunk magunkon, önmagunkért, gyermekeinkért, családjainkért, a társadalomért, az életterünkért. Elfordulunk mindentől, ami energiáinkat teljesen fölöslegesen emészti fel: a soha véget nem érő, meddő vitáktól, a párkapcsolatokat, a családot, a gyermekeink jövőjét, a viszonyainkat általánosan és gyökeréig mérgező, férfit és nőt egymás gyilkos versenytársává alacsonyító áltudományos vagy bulvár kommunikációtól. Arra tekintünk, amerre a boldogulásunkat sejtjük. Megkeressük a hozzánk legközelebb álló kezét, akivel összefoghatunk, hogy emberi és férfiúi céljainkat elérjük, szolgálatunkat, életfeladatunkat beteljesíthessük! Tesszük a dolgunkat, hogy megöregedve büszkén nézhessünk vissza mindarra, amit itt hagyunk majd magunkból! A Férfiak Klubja Férfi-motivációs mozgalom! Mi – a Férfiak Klubja – nem foglalkozunk a női oldal változásaival, azzal, hogy a nőknek mit kellene tennie.

Nem rágódunk az ide vezető okokon, nem törődünk az Ádám-Évától eredeztetett, sehová nem vezető, értelmiségieskedő vitákkal.

A múltból tanulva előrenézünk, és a magunk portája előtt söpörve arra buzdítjuk ma is a férfiakat, hogy most is tegyék a dolgukat. Ragadják meg a dolgok nehezebb végét, keressék a feladatot, bizonyítsák hasznukat, teremtsenek és építsenek a mai körülmények között is. Férfiként. Azokat az értékeket képviselve, amik mindig is értékek voltak, és nem azonosulva azokkal az értéktelenségekkel, amelyek mindig is elvetendők voltak.

Cívishír: A gyakorlatban mit szeretnének elérni, milyen körben és milyen eszközökkel?
Bedő Imre: A férfiértékek presztízsének emelésével egyre vonzóbbá szeretnénk tenni a családokat, a párkapcsolatokat, a baráti köröket, munkahelyeket, társadalmat építő férfivá válás útját. Ennek érdekében egyrészt a médiajelenlétünkkel propagáljuk ezeket az értékeket, másrészt rendezvényeinkkel, illetve személyes és cselekvő lehetőségek biztosításával férfiak és fiúk tömegeinek szeretnénk esélyt adni a kapcsolódásra, a közös fejlődésre. Ennek első nagy projektje az Apa-Fia Körök indítása országszerte. A helyi szervezésre ügyünket felvállaló önkéntes nagykövetek, erős emberek jelentkeznek minden helységből. A férfiértékek a gyakorlatban mutatkoznak meg. Apák, nagyapák és fiaik részvételével férfitársaságokat hozunk létre, ahol havonta egyszer összegyűlnek, hogy a fiataloknak átadhassák a család és a közösség javát szolgáló gyakorlati ismereteiket. Szakemberek és hasznos tudásukat átadó apák, nagyapák bevonásával együtt bütykölhetnek gyermekeikkel, hogy felnőttként konyítsanak majd a villanyszereléshez, a csöpögő csapbetéthez, a biciklijavításhoz, a tűzrakáshoz, érezzék meg a fémforgácsolás, a famegmunkálás illatát, és tudjanak majd különbséget tenni a széna meg a szalma között. Tevékenység közben, fiaik jelenlétében férfidolgaikról beszélgethetnek.

Szabó-Kovács Patrícia

Szóljon hozzá!

Hirdetés