Hirdetés

Döbbenten áll a debreceni tankerület vezetője a botrány előtt

Cívishír

2018.08.09. 23:36

Döbbenten áll a debreceni tankerület vezetője a botrány előtt
Pappné Gyulai Katalin pár kérdésre elfelejtett válaszolni (Fotó: Youtube)

Nahát, egyesek politikai ügyet csinálnak abból, hogy egy helyi politikusból igazgatót csinál a hatalom!

Hirdetés

Az Ady-gimnázium országos sajtót is bejárt vezetőváltási botrányát követően a Debreceni Tankerületi Központhoz fordultunk kérdésekkel. A botrány, tudjuk, hangulatkeltő kifejezés. Mégis, minek nevezzük azt a döntést, mely során egy szakmailag évtizedek óta bizonyító igazgatót elmozdítanak egy középiskolai vezetési tapasztalat nélküli pártkatona kedvéért?

Ha most meg valaki a „pártkatonán” hörrenne fel, az tegye fel kérdésként saját magának: minek nevezne egy mindössze két éve politizáló önkormányzati képviselőt, aki nagyjából azt teszi, amit a párt helyi erős emberei elvárnak tőle? S botrányosnak nevezhető az is, hogy láthatóan fabatkát sem számít se a gimnáziumi nevelőtestület, se a szülői munkaközösség, se a diákok veleménye, akik egyértelműen és félreérthetetlenül tették a voksot a nyolcvanas évek óta a gimnáziumban dolgozó Rózsavölgyi Gábor mellé Türk László helyett.

De vissza a tankerülethez, pontosabban annak igazgatójához, Pappné Gyulai Katalinhoz. Hozzá irányított ugyanis még augusztus 8-án a Klebelsberg Központ, amelyik az Ady-gimnázium jogszerűtlen működéséről, a tanórák megtartása és helyettesítése, a pedagógusok feladatkiosztása, továbbá az intézményi dokumentumok koherenciájára vonatkozó vezetői mulasztásokról beszélt, viszont a részletek feltárását a tankerületi vezetőre bízta.

Öt kérdés, két válasz

Pappné Gyulai Katalinnak az alábbi kérdéseket tette fel a Cívishír. Azért közöljük, mert kissé elegünk van az utóbbi évek intézményi kommunikációs gyakorlatából, amelyik előszeretettel mazsolázgat az újságírói kérdésekből, egyszerűen mellőzve a válaszadást a számára kényelmetlenekre. 

  • Mit jelent a gyakorlatban a jogszerű működés hiánya a tanórák megtartását, a helyettesítést, a pedagógusok feladatkiosztását tekintve? Körülbelül mennyi ilyen tanórát érinthetett a tanévben ez a probléma?
  • S mit jelent az „intézményi dokumentumok koherenciájának” vonatkozásában?
  • A 2016/2017-es tanévet megelőzően 3 évben zajlott hasonló törvényességi ellenőrzés az Ady-gimnáziumnál? Milyen eredménnyel?
  • Az elmúlt tanévben mennyi iskola esetében végeztek hasonló törvényességi ellenőrzést? Milyen eredménnyel?
  • Az elmúlt 3 évben a Debreceni Tankerületi Központ mennyi vezetői pályázat esetében hozott azt nem támogató döntést? Melyek voltak ezek? 
  • Milyen utóélete volt a tankerületnél a 2016. tavaszi úgynevezett kockás inges akciónak, ezzel összefüggésben a tankerületi vezető összehívta-e az intézményvezetőket, kiadott-e utasításokat, döntött-e eljárások indításáról?

Nos, a Debreceni Tankerületi Központ válaszában először is leszögezte:

„megdöbbent, hogy egyesek politikai ügyet kívánnak kreálni egy szakmai döntésből” a Debreceni Ady Endre Gimnázium intézményvezetői megbízása kapcsán.

Az augusztus 9-i, Pappné Gyulai Katalin nevével fémjelzett közlemény azzal folytatódik, hogy a két pályázat „a jogszabályi előírásoknak megfelelő időben és módon került benyújtásra, a pályázati eljárás folyamata a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott le”. 

– A véleményezési jogkörrel rendelkező szervezetek a saját szempontjaik alapján nyilvánították ki véleményüket a pályázókról és a pályázatokról. A Debreceni Tankerületi Központ fenntartóként szakmai szempontok alapján alakította ki álláspontját

– írta Pappné Gyula Katalin. 

A tanárokból álló nevelőtestületi értekezlet Rózsavölgyi Gábor vezetői programját 98,4, Türk Lászlóét 9,7 százalékos arányban támogatta (66 szavazásra jogosult személyből 62 volt jelen).

A szülői választmány nyílt szavazással Rózsavölgyi pályázatát ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta, míg Türkére csak 3 igen érkezett, 27 nem és 1 tartózkodás mellett.

A diákönkormányzat hasonló egyértelműséggel foglalt állást.

(szerk.)

Majd így folytatta:

– A tankerületi központ eljárásrendje szerint, azokban az intézményekben, ahol az adott évben magasabb vezetői pályázatot írnak ki, fenntartói törvényességi ellenőrzést végez, melynek eredménye megalapozza a fenntartói szakmai véleményt. Rózsavölgyi Gábor magasabb vezetői megbízása a 2016/2017-es tanévben járt le. Az akkori törvényességi ellenőrzés a jogszerű működés hiányát állapította meg. Többek között magas volt az elmaradt tanórák száma, valamint a pedagógusok feladatkiosztása, illetve azok megvalósításának dokumentálása sok esetben nem mutatott egyezést. Az elmaradt órák és a helyettesítések vonatkozásában nem történt vezetői intézkedés a feladatellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében. A fentiekre tekintettel javasoltuk, ne 5, hanem 1 évre kapjon megbízást, hogy ez idő alatt a törvényes működés feltételeit maradéktalanul helyreállítsa.

Tájékoztatott továbbá, hogy az elmúlt tanévben ismét kiírták az igazgatói pályázatot. – Tényfeltáró utóellenőrzést végeztünk a 2016/2017-es tanévben végzett ellenőrzéshez kapcsolódóan. Azt vizsgáltuk, megvalósult-e a jogszerű, törvényes működés helyreállítása, biztosítása. A megállapítás: a jogszerű működés feltételei maradéktalanul továbbra sem biztosítottak, a pedagógusok vonatkozásában a tényleges munkavégzés egyértelmű megállapítása nem vált lehetővé, továbbra is magas maradt az elmaradt órák száma. Volt olyan osztály, ahol adott hónapban a 22 magyar órából 5 volt megtartva, vagyis ez idő alatt 77 százalékuk elmaradt! – hangsúlyozta a tankerület vezetője, hozzátéve, hogy ezért, „a diákok érdekeit szem előtt tartva” javasolták Türk László megbízásának támogatását. Akit „szakmailag magasan felkészült, vezetői tapasztalattal rendelkező, innovatív, dinamikus” személyiségként írnak le.

Eddig a közlemény. Rózsavölgyi Gábor szintén agusztus 9-i közleménye pedig itt.

Ratalics László

Ady Endre GimnáziumRózsavölgyi GáborDebreceni Tankerületi KözpontPappné Gyulai Katalin

Szóljon hozzá!

Hirdetés