Hirdetés

Beleszól a hatalom, ki legyen a debreceni gimi igazgatója?

Cívishír

2018.08.08. 16:09

Beleszól a hatalom, ki legyen a debreceni gimi igazgatója?
Türk Lászlót egy 2016-os időközi választáson ismerhették meg. Tőle balra Kósa Lajos országgyűlési képviselő, jobbra Papp László, Debrecen polgármestere (Fotó: Facebook)

A Fidesz helyi politikusa lett a befutó. De mi lehet a háttérben?

Hirdetés

Hirdetés

Augusztus 16-tól nem az a Rózsavölgyi Gábor igazgatja a debreceni Ady Endre Gimnáziumot, aki 16 éven át vezette az intézményt. Hanem Türk László, a Fidesz helyi politikusa, önkormányzati képviselője – tudta meg a Cívishír, miután a 444.hu híre után tájékozódni kezdtünk a szakmai berkekben már hosszabb ideje előkészítés alatt álló lépésről.

Az egyik legfontosabb helyi iskola igazgatói székére a nyolcvanas évek óta ott tevékenykedő Rózsavölgyi mellett ugyanis Türk aspirált, aki idáig csak általános iskoláknál dolgozott. Előbbi 62 éves, tehát veteránnak számít széles oktatási-művészeti kapcsolatokkal. Utóbbi 36 esztendős, vagyis elég fiatal a vezetéshez, ugyanakkor élvezi a politika hátszelét.

Rózsavölgyi kegyvesztettsége egyértelmű: pályázatát az oktatásért felelős államtitkár, Bódis József nem támogatta, erről júliusban értesítette a Debreceni Tankerületi Központ.

Az igazgató iránti bizalom azonban korábban megrendült.

Ezt mutatja, hogy már 2017-ben is hiába pályázott az 5 éves igazgatói ciklusra, a regnáló államtitkár akkor sem támogatta, de egy évre még mandátumot adtak neki az elsősorban művészeti képzéséről, kreativitásáról ismert debreceni gimnázium élére.

Több mint valószínű, hogy Rózsavölgyi a 2016-os „kockás inges” akció miatt ásta el magát a hatalom előtt, ugyanis nem tudta azt megakadályozni az iskolájában.

Emlékeztetőül: Klinghammer István korábbi fideszes felsőoktatási államtitkár úgy nyilatkozott, okos, erkölcsös pedagógusokra van szükség, s „pipa, ha a tévében azt látja, borotválatlan, kócos, kockás inges tanári kar grasszál”. Erre válaszul országszerte – így Debrecenben és a megye több településén is – sok diák és tanár kockás ingben ment iskolába, több fotó pedig meg is jelent róluk a közösségi médiában, a sajtóban.

Az Ady Endre Gimnáziumban is készült ilyen fénykép, igaz, Rózsavölgyi nyilvánosan sosem helyeselte a politikai színezetű megmozdulást.

A kockás inggel egyébként nemcsak Klinghammer szerencsétlen általánosításásra reagáltak az iskolákban, hanem az akkori Klebelsberg Központ értelmetlenül szigorú működésére is, amit utóbb a Fidesz egyes szakpolitikusai is túlzónak neveztek.

A tanárok, a szülők és a diákok egy oldalon

Rózsavölgyi hatalmi elutasítása azért is verheti ki a biztosítékot az Adyban, mert a gimnázium igazgatói tisztségére kiírt két pályázatot mind a nevelőtestület, mind a szülői választmány, mind a diákönkormányzat véleményezhette. S hát elég egyértelmű eredmény született. 

A tanárokból álló nevelőtestületi értekezlet Rózsavölgyi Gábor vezetői programját 98,4, Türk Lászlóét 9,7  százalékos arányban támogatta (66 szavazásra jogosult személyből 62 volt jelen).

Lackfi János költő az Adyban (Forrás: Youtube)

Ha valaki veszi a fáradságot és elolvassa a két pályázatot, szembeötlő, hogy míg Rózsavölgyi rengeteg konkrétummal foglalkozik, addig vetélytársa munkájából ez szinte teljességgel hiányzik.

Emellett a nevelőtestület sem ment el szó nélkül. Mint megállapítják,

Türknek „jó rálátása van a helyi és az országos oktatáspolitikára, ugyanakkor személyes és szakmai tapasztalata főleg az általános iskolai képzéshez kapcsolódik, így nem rendelkezik a mindennapokat érintő középiskolai oktatói, nevelői és vezetői tapasztalattal. Pályázata ebből adódóan előremutató terveket nem tud megadni, így a vezetői program megmaradt az általánosságok szintjén, kevés konkrét célt fogalmaz meg.” 

Tanulságos, amit a saját kollégái a Rózsavölgyi pályázatát összegző véleményükben írnak.

– Vezetési stílusa demokratikus, rugalmas, közvetlen és nyugodt légkört biztosít. Magával szemben kritikus, elismeri, ha hibázik és képes a hibák kijavítására. Rózsavölgyi Gábor személye az egyik legfontosabb biztosíték az iskola különleges légkörének megtartására és a közösen teremtett hagyományok életben tartására és továbbvitelére

– szerepel a dokumentumban.

A szülői választmány nyílt szavazással Rózsavölgyi pályázatát ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta, míg Türkére csak 3 igen érkezett, 27 nem és 1 tartózkodás mellett.

A diákönkormányzat hasonló egyértelműséggel foglalt állást.

A Klebelsberg Központ vezetési hibákról beszél

Ehhet képest a Debreceni Tankerületi Központhoz intézett augusztus 8-i kérdéseinkre a Klebelsberg Központ reagált nem sokkal ezelőtt. – Az Emberi Erőforrás Minisztérium a döntési folyamatban minden körülményt, köztük a véleményezésre jogosultak javaslatait, a benyújtott pályázatokat, valamint a szakmai szempontokat mérlegelve, és az intézmény jövőjét szem előtt tartva határozott úgy, hogy Türk Lászlót bízza meg öt évre az intézményvezetői feladattal. A döntésben komoly súllyal vették figyelembe azt a tényt, hogy a Debreceni Tankerületi Központ Rózsavölgyi Gábor pályázatát nem támogatta a 2016/2017-es és 2017/2018-as tanévek fenntartói törvényességi ellenőrzéseken tapasztaltak alapján – írták.

A lefolytatott fenntartói törvényességi ellenőrzés a jogszerű működés hiányát állapította meg

a tanórák megtartása és helyettesítése, a pedagógusok feladatkiosztása, továbbá az intézményi dokumentumok koherenciája vonatkozásában,  és megállapította, hogy az intézményvezető a felmerült problémák kezelésekor nem hozott megfelelően intézkedéseket – közölték a döntés okáról. Mint tájékoztattak, a hiányosságok részleteiről a tankerületi vezető adhat tájékoztatást (ezért írunk neki is).

Telefonon nem tudott felelni

A tiszánlátás érdekében augusztus 8-án megkerestük az Emmit és Türk Lászlót is. Utóbbitól – még a hivatalos megerősítés előtt – annyit szerettünk volna megtudni telefonon, hogy ő vezeti-e a jövőben a gimnáziumot. De még erre a kérdésünkre sem volt hajlandó válaszolni, helyette azt kérte, tegyük fel a kérdést írásban (megtörtént). Türk László egyébként csak 2016-ban tűnt fel a helyi politika porondján, amikor is megnyert egy debreceni önkormányzati választókerületi választást. Az időközit éppen egy másik iskolaigazgató, Danku Attila váratlan halála miatt kellett kiírni.

Rózsavölgyi Gábor korábban jelezte, nem kíván nyilatkozni .

Rózsavölgyi Gábor a nyolcvanas évek óta kötődik szorosan a gimnáziumhoz (Forrás: Youtube)

Rózsavölgyi Gábor pályázatából

 • 1985-ben óraadó, egy évvel később teljes állású tanár az 1984-ben alapított tanintézményben. Majd osztályfőnök, munkaközösségvezető, igazgatóhelyettes, 2002 óta pedig igazgató.
 • Nem titkolja, csalódott, amikor 2017-ben egy tanévre szóló intézményvezetői megbízást kapott. Pályázatát, amit a fenntartó javaslatára az államtitkár nem támogatott, e tapasztalatok függvényében átdolgozta. „A csalódás, a hibáim, a bizalom hiánya gyengítettek, a mellettem való nevelőtestületi, szülői és diák kiállás ugyanakkor nagy erőt is adott” – írja. 
 • A fideszes vezetésű debreceni közgyűlés 2003-ban és 2011-ben Debrecen Város Közoktatásáért kitüntető címmel ismerte el a nevelőtestületet, 2006-ban és 2014-ben a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hallgatói Önkormányzata vándordíját, a Legjobb Külső Gyakorlóhely díjat nyerték el. 2011-ben, 2014-ben és 2018-ban megkapták a Kiválóan Akkreditált Tehetségpont címet, 2014-ben Mentoráló intézmény, 2016-ban Európai Tehetségpont és ún. Nárcisz Iskola lettek.
 • Az általános gimnáziumi képzésen belül – a Debreceni Tankerületi Központ és az önkormányzat koncepciójának megfelelően – továbbra is kiemelt műveltségi területnek tekinti a művészeti nevelést és az idegen nyelvek oktatását. 
 • Mint írja, pályázatánál figyelembe vette a Nemzeti Köznevelési Törvényből adódó feladatokat, a Debreceni Tankerületi Központ fejlesztési tervét, az önkormányzat oktatás-fejlesztési koncepcióját, az Ady hagyományait.
 • „Navigare necesse est” – vagyis hajózni szükséges, hangsúlyozza hitvallását az ókori római mondással. „A szabad széllel szárnyalás vonatkozik az iskolára, a diákokra, a felnőttekre egyaránt. Ha pedig a magyar iskolarendszer átalakulására gondolok, amelyet jelenleg megélünk – ez még időszerűbbé teszi a nagy földrajzi felfedezések idején keletkezett felfedezői hitvallást”  – fogalmazott.

Türk László pályázatából

 • 2010 őszétől három éven át a hajdúhadházi Földi János általános iskola, majd 2013-tól idáig az Epreskeri Általános Iskola igazgató-helyettese.
 • Elsődleges céljának az iskola elért oktatási eredményeinek megtartását, a versenyeken történő helytállást, a fejleszthető területek feltárást tartja.
 • „Célom, hogy részese legyek ennek a megújuló köznevelési rendszernek” – írja pályázatában, hozzátéve, „szakmai fejlódésemet permanens megújulás, innovatív pedagógiai szemlélet jellemzi. 
 • „Elsődleges feladatom a fenntartói elvárások közvetítése, eredményes szakmai működtetés megvalósítása, együttműködésben az intézmény dolgozóival, tanulóival, szülókkel, a helyi szokások és környezet mielőbbi megismerésével.”
 • Megbízásom esetén intézményvezetői munkámat – írja – a fenntartói, szülői elvárásokat, a helyi sajátosságokat, a tanulók érdekeit és jogait maximálisan figyelembe kívánom venni.
 • „A tanár személye fontosabb, mint az, amit tanít!”, idézi ars poeticaként Karl Augustus Menningert.

A Fidesz helyi frakcióját szintén megkérdeztük az ügyről, ha reagálnak, nyilván azt is közölni fogjuk.

Ratalics László

Szóljon hozzá!

Hirdetés

.