Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Szabálytalanságok a balmazújvárosi városházán

Cívishír | 2024. 06. 24. | 15:16:45
A polgármesteri hivatalnak 15 napja van a jogsértések megszüntetésére.
Szabálytalanságok a balmazújvárosi városházán
A balmazújvárosi hivatal épülete (Fotó: Cívishír)
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Jogsértő volt a döntéshozatali eljárás, valamint a Hegedűs Péternek, Balmazújváros október 1-ig még hivatalában lévő polgármesterének június 10-ei két, rendkívüli képviselő-testületi ülése után egyszemélyben elfogadott döntéssorozata – válaszolta a Cívishír kérdésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, hozzáfűzve, amennyiben az önkormányzat a jogsértéseket a törvényességi felhívásban megadott 15 napos határidőn belül nem szünteti meg, a kormányhivatal bírósághoz fordulhat.

Balmazújváros az önkormányzat működése szempontjából tavaly is és az idén is igencsak problémás városnak számított, hiszen a képviselő-testületben meglévő hat-hatos szavazategyenlőség miatt gyakorlatilag működésképtelen a város, a képviselők érdemi döntéseket nem tudnak hozni. Példaként említjük a múlt évi büdzsét, amit a vármegye főispánja fogadta el az év végén. Mint ahogy ebben az évben sem tudták elfogadni a 2023-as év zárszámadását, és nincs még elfogadott költségvetése a városnak; emiatt pedig az önkormányzat nem kaphatja az állami normatív támogatást.

Egy nap, két rendkívüli ülés

Nézzük azonban, milyen előzményei voltak a vármegyei kormányhivatal törvényességi felhívásának. Hegedűs Péter még a választások előtt összehívta június 10-e délelőtt 10 órára a rendkívüli képviselő-testületi ülést, amelyen 19 napirendi pont szerepelt, mégpedig a város jövője szempontjából rendkívül fontosak. Például a 2023. éves költségvetési rendelet módosítása, a múlt évi költségvetés zárszámadása, az ez évi büdzsé elfogadása, az önkormányzati folyószámla hitelkeret megtárgyalása, bizottsági tagok megválasztása, városfejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzések lezárása, a városi egészségügyi szolgálat működése, óvoda és bölcsőde átszervezése – hogy csak néhányat említsünk.

A történésekre meglehetősen jó rálátással bíró informátorunk elmondta, az ülésen a polgármesteren kívül ott volt Hegedűs Péter ellenzékét jelentő hat képviselő, hiányzott viszont a városvezetőhöz hű öt képviselő. A jelenléti ívet aláírták a képviselők és a polgármester, majd még 10 óra előtt az egyik képviselő kiment a mosdóba. Ekkor a jegyző jelezte a polgármesternek, hogy most nyissa meg az ülést, majd határozatképtelenségre hivatkozva gyorsan be is zárta, mivel nem volt jelen hét képviselő. Ezt követően Hegedűs délután négy órára hívta össze a rendkívüli képviselő-testületi ülést ugyanazokkal a napirendi pontokkal. A megjelentek köre megegyezett a délelőttivel, arra azonban figyeltek, senki ne hagyja el a termet. A városvezető megnyitotta az ülést, megállapította a határozatképességet, majd jelezte, hogy miután nagyon fontos napirendi pontokról van szó, ő a képviselői nélkül nem tud dönteni; felállt és kiment. A képviselők vártak egy darabig, nem tudták mire vélni a kivonulást, majd elhagyták a helyszínt. 20 perc múlva visszament a polgármester, az ülést határozatképtelenné nyilvánította és egyszemélyben eldöntötte a 19 napirendi pontot. Tette ezt egy kormányrendelet szellemében, miszerint ha kétszer határozatképtelen a képviselő-testületi ülés, ehhez joga van. Informátorunk szerint Hegedűs két dologban hibázott: egyrészt a jegyzőkönyv szerint egyik alkalommal sem volt határozatképtelen a képviselő-testület, másrészt a szervezeti és működési szabályzat szerint rendkívüli képviselő-testületi ülésre két nappal korábban kell kiküldeni a meghívókat. „Az elfogadás módja volt törvénytelen” – fogalmazott informátorunk, aki hozzátette, hogy ha Hegedűs második alkalomra sürgősségi ülést hívott volna össze, az már szabályos lett volna.

Hívtuk, kerestük – mindhiába

A két, rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának módjáról, az általa egyszemélyben elfogadott határozatokról szerettük volna megkérdezni Hegedűs Péter polgármestert. Itt megjegyezzük, hogy Magyar Péter május elejei hajdúszoboszlói demonstrációján találkoztunk a balmazújvárosi polgármesterrel, ahol ő maga ajánlott találkozót azzal kapcsolatban, hogy még mindig nincs elfogadott költségvetése városának. Ettől kezdve azonban sem telefonhívásainkra, sem üzeneteinkre nem reagált. Arra sem, amikor jeleztük neki, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülésekről, majd az általa egyszemélyben elfogadott határozatokról is kérdeznénk. Június 17-én délelőtt személyesen kerestük a balmazújvárosi városházán. Ott a portásig jutottunk el, aki közölte, a polgármesternek csütörtök délelőtt van fogadóórája, akkor menjünk vissza. Jeleztük, mi olyan ügyben keressük, ami egy polgármesternek kötelessége, tehát a munkája is, nevezetesen a közvélemény tájékoztatása miatt. Erre felment a polgármester asszisztenséhez, aki azt üzente, hogy Hegedűs Péter nem ér rá. Ezzel párhuzamosan a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz is eljuttattuk kérdéseinket, hogy szabályosak voltak-e a június 10-ére összehívott képviselő-testületi ülések, illetve a határozatok elfogadása. A választ június 24-én kaptuk meg.

Ebben leírták, hogy törvényességi felügyeleti határkörükben vizsgálták a Balmazújváros képviselő-testületének június 10-én 10 órára, majd 16 órára összehívott képviselő-testületi ülései kapcsán a polgármester által meghozott önkormányzati döntéseket.

Megállapították, hogy mind a döntéshozatali eljárás, mind pedig az üléseket követően Hegedűs Péter polgármester által elfogadott döntések jogsértők.

Amennyiben az önkormányzat a jogsértéseket a törvényességi felhívásban megadott 15 napos határidőn belül nem szünteti meg, a kormányhivatal bírósághoz fordulhat. A kormányhivatal a Cívishírnek írásban elküldött válaszában utalt arra, hogy egy június 9-én hatályba lépett jogszabály alapján a polgármesternek június 9. és október 1. között lehetősége van a képviselő-testület feladat- és hatáskörei gyakorlására, ha a képviselő-testület két egymást követő alkalommal határozatképtelen, vagy határozatképes, de a napirendre tűzött kérdésekben nem dönt. Ebben az esetben sem hagyható figyelmen kívül – hangsúlyozta a kormányhivatal – az a szintén törvényi kötelezettség, hogy a jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni.

CH

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Tetőzik a kánikula, de nagy változás nem várható
Tetőzik a kánikula, de nagy változás nem várható
Folytatódik az átlagosnál melegebb idő.
Hirdetés
Hirdetés
Hőség: piros figyelmeztetés Hajdú-Biharra
Hőség: piros figyelmeztetés Hajdú-Biharra
A vármegyében a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat.
Hirdetés
Hirdetés
Gazdaság
Üzemanyagárak: a kiskereskedők helyett a MOL-t és a kormányt fenyegessék!
Egy hónap alatt tízszer emelkedtek az üzemanyagárak – üzent a Mi Hazánk.
Debreceni repülőtér, mi történik veled?
Egyes beruházások nem valósultak meg, azonban az ideérkezett tőke súlya kötelez.
Pályázat fan-coil berendezések szállítására
Az Aquaticum Debrecen Kft. ajánlatkérése.
Ajánlatokat vár az Aquaticum Debrecen Kft.
Fan-coil berendezések beszerelését kellene elvégezni.
Fokozott ellenőrzést tart a NAV Hajdú-Biharban
A dohánylevelek betakarítása adja az apropót.
Hirdetés
Hirdetés