Hirdetés

Debrecen pénzzel segíti a fiatalokat

civishir.hu

2018.10.05. 12:05

Debrecen pénzzel segíti a fiatalokat
A kép illusztráció(pixabay.com)

Két formában is pályázhatnak a rászorulók.

Hirdetés

Hirdetés

Debrecen idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat aktuális, 2019. évi fordulójához.

A pályázatok benyújtására  október 5. és  november 6. között nyílik lehetőség, az elbírálás határideje december 6.

A pályázati kiírás értelmében két típusú ösztöndíjra nyújthatnak be pályázatot a hátrányos szociális helyzetű fiatalok.

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatot azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázati kiírás letölthető a www.debrecen.hu honlapról a Debreceni vagyok – Infótár – Ösztöndíjak, pályázatok útvonalon keresztül vagy közvetlenül erről a linkről.

ösztöndíjBursa hungarica

Hirdetés

Szóljon hozzá!

Hirdetés

.