Hirdetés

Debreceni panasz 0,27 százalékról és korai kelésről

civishir.hu

2017.09.04. 18:11

Debreceni panasz 0,27 százalékról és korai kelésről

Az öntözés kezdési időpontja miatt a lakó mérges és álmos, az AKSD nyugtat.

Hirdetés

Nyílt levél az AKSD főnökeinek

Alulírott Bogdán Szabolcs, mint a Debrecen, Cívis utca 17. számú társasház egyik lakója, azzal az egyszerű és tiszteletteljes kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy MIÉRT? Miért kell reggel 6 óra 14 perckor virágot locsolni a házunk előtt?

Mivel egy jó évtizede már benne vagyok a politikai életben, ezért tudom, hogy az igazságnak minden szeletét illik kibontani, így hát most hallgassák meg a kérdést egy összetett mondatban: Miért van szükség arra, hogy Önök hajnali 6 óra 14 perckor iderendeljenek egy szivattyús lajtkocsit a házunk elé, a hozzá tartozó személyzettel, és ezáltal indokolatlan, kéretlen és szerfölött idegesítő ébresztőt vezényeljenek a környék lakosságának?

Firtatmányom további alkérdései:

- Van-e róla tudomásuk, hogy a lajtkocsijuk szivattyúja iszonyú hangosan berreg? Ha lakna a házunkban egy költő, bizonyára így fogalmazná meg az esetet:

"Korán jött az AKSD,
alig, hogy ágyadba esté'
ébredhetsz is serényen
legyen víz a sövényen"

- Van-e róla tudomásuk, hogy a lajtkocsijuk személyzetét képező aranyos és szorgalmas locsolóember trappista szerzetesekre hajazó némasága nem kompenzálja a vízszivattyú elviselhetetlen zaját?

- Az Önök lakhelyén, vagy még pontosabban az Önök nagybecsű ablaka alatt szokott-e a saját cégük penetráns zajjal járó tevékenységet végezni reggel 6 óra 14 perckor, és ha nem, akkor miért nem?

- Elképzelhető-e, hogy a Cívis utca 17. szám előtt szereplő virágágyás színpompás növényei akkor is életben maradnának, ha Önök nem 6 óra 14 perckor, hanem mondjuk másfél órával később látnának neki a nélkülözhetetlen itatási műveletnek?

- A múltba révedő, retrográd, kádárista csökevénynek minősítenék-e azt az eretnek gondolatot, hogy ha már mindenképpen 6 óra 14 perckor kell locsolkodniuk a Cívis utca 17. számú társasház előtt, akkor ezt szivattyú alkalmazása nélkül, teljesen néma kézi locsolókannák segítségével végezzék becses munkatársaik?

- Tisztában vannak-e vele, hogy a környék lakóinak zajongás iránti vágyát tökéletesen kielégíti a Böszörményi út forgalma, a kettes villamos csikorgása és a közeli építkezés, nem szükséges bónuszként ideküldeniük hajnalban egy olyan készüléket, amely azokat a lakókat is felriasztja, akik az előzőekben felsorolt zajokat esetleg már megszokták?

Válaszukat várva maradok kiváló tisztelettel (és tényleg csak akkor válaszoljanak, amikor már felébredtek édes álmaikból, és az asztalukon ott gőzölög a habos kakaó):

Bogdán Szabolcs
a Cívis utca 17. számú társasház kissé ideges lakója,
mellesleg a Jobbik debreceni sajtófőnöke

AZ AKSD válasza

Az önkormányzat és társaságunk között, Debrecen város parkjainak és közterületeinek fenntartására, parkápolási és köztisztasági feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás keretén belül megkötött szerződésben meghatározott műszaki tartalom rendelkezik, mind az elvégzendő munkák és feladatok körét, mind a feladatok elvégzésének gyakoriságát illetően. A városi főkertész és a Zöldterületi Osztály folyamatos kontroll alatt tartja tevékenységünket, így a heti ütemtervek, majd terv-tény jelentések egyeztetése során heti jelleggel kerül meghatározásra az elvégzendő munkák köre.

A munkavégzés rendjének meghatározása társaságunk joga és egyben kötelezettsége. A parkfenntartási munkálatokon belül az öntözési tevékenység speciális feladat, egyrészt mert emberek végzik, másrészt mert a tevékenység közvetlenül érinti a növényeket. Ha a humán oldalt vizsgáljuk, akkor fontos kiemelni, hogy Társaságunk számára a munkavállalók egészségének védelme kiemelt fontosságú, így évekkel korábban bevezettük az OHSAS 18001 – Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert. Mivel az öntözési tevékenység csúcsidőszakában a napi hőmérséklet általában magas, így a munkarend elrendelésénél fontos szempont, hogy a normál életvitelt figyelembe véve még hűvösben kezdjék meg a munkát a munkavállalóink, ugyanis 13-15 óra között éri el a hőmérséklet a napi csúcsot, s ez komoly fizikai megterhelést jelent a munkavállalók számára. Ha a növényélettani oldalt vizsgáljuk, akkor látható, hogy a közterületre kiültetett növények mesterséges környezetben élnek, s ennek köszönhetően a virágágyások többségének mikroklímája igencsak kedvezőtlen, ugyanis a beton és az aszfalt sugározza a hőt és ezzel olyan mértékben szárítja és hevíti fel a levegőt, hogy a virágok rendkívül erős hőterhelést kapnak. Ennek tudatában az öntözés munkaszervezésében mind a munkavállalói, mind a növényélettani oldalt figyelembe kell venni.

A városfenntartási területeken a munkaidő reggel 6 órától délután 14 óráig tart. A napi munkavégzés az eligazításokkal és a munkakiosztásokkal kezdődik, majd ezt követően elindulnak a kollégák a kijelölt munkaterültre, így a tényleges munkavégzés 6 óra 30 perc és 6 óra 45 között kezdődik meg, ami teljes mértékben igazodik a normál életvitelhez. Az öntözést ettől eltérően a nyári csúcsidőszakban (július-augusztus) hajnali 5 órakor kezdjük meg, hogy a kötelezően megöntözendő virágágyásokon úgy érjünk végig, hogy ne okozzunk a növényeknek hő sokkot.

A virágágyásokat kétnaponta öntözzük, ami azt jelenti, hogy egy késő tavaszi, vagy kora nyári kiültetést követően az október végéig tartó szezonban nagyságrendileg – időjárás függvényében – 70-75 alkalommal öntözünk, így van ez a Lakos lakóhelye előtti virágágyás esetén is. A munkaszervezés során a munkairányítóink odafigyelnek arra, hogy a munkakezdés lehetőleg ne mindig adott városrészen, vagy lakótelepen kezdődjön meg, így ne okozzunk folyamatosan „kellemetlenséget” a korai munkavégzéssel egy adott területen élő városlakóknak.

A fentiek figyelembe vételével ez az egy alkalommal okozott korai ébresztés 365 napra vetítve 0,27 %, 251 munkanapra vetítve 0,4 %, míg 75 öntözéses napra vetítve 1,33 % éves arányt jelent.   

A zajterheléssel kapcsolatban sajnos nem tudunk mit tenni, társaságunk a víztartályban szállított öntözővizet benzinmotoros aggregát meghajtású vízszivattyúval juttatja ki a virágágyásokra. Jelenleg nem érhető el hibrid vagy tisztán elektromos akkumulátorral szerelt szivattyú, így kénytelenek vagyunk ezt a technológiát alkalmazni. A locsolókannás javaslatot sajnos nem fogjuk adaptálni. Társaságunk többi tevékenysége is jár egy szükségszerű zajjal, ugyanis a lakossági hulladékszállítás is 06:00-kor kezdődik, valamint éjjel végzünk nagygépes úttisztítási tevékenységet is.

Társaságunk igyekszik a szerződéses kötelezettségeit az elvárásoknak és a technológiai szempontoknak megfelelően elvégezni. Sajnos nem tudunk minden lakos pihenési igényeinek megfelelni, ugyanis Társaságunk számára a munka elvégzése kötelezettség.

Üdvözlettel:

Domokos Csilla
szóvivő

Hirdetés

Szóljon hozzá!

Hirdetés

.