Hat új szakot indít a Debreceni Egyetem

Cívishír

2020.01.08. 11:27

Hat új szakot indít a Debreceni Egyetem
A Debreceni Egyetem hallgatói kapacitása immár közelíti a 39 ezret

A diplomázó hallgatóik 90 százaléka rövid időn belül elhelyezkedik.

Hirdetés

A meghirdetett 72 alapképzés, 87 mesterképzés és 6 osztatlan képzés között 6 újat találni a Debreceni Egyetemen, ahol 12 képzési területet felölelően 14 karon várják a 2020-ban jelentkező potenciális hallgatókat – hangzott el a felsőoktatási intézmény január 8-i sajtótájékoztatóján.

Új szakként jelenik meg – alapképzésben – a járműmérnök és a nemzetközi tanulmányok, mesterképzésben a marketing és a szerkezetépítő mérnök, osztatlan képzésben az ének-zene és a gyógytestnevelő-egészségfejlesztő.

A duális képzés 6 új szakra is kiterjed, ez az oktatási forma már több mint 20 szakon működik az egyetem széles, körülbelül 70 céggel létesített együttműködésnek köszönhetően – tájékoztatott Bartha Elek oktatási rektorhelyettes. Kitért arra is, hogy a debreceni a legnemzetközibb egyetem, tavaly 2 ezret meghaladó számban vettek fel külföldi diákokat, így 2019 szeptemberében körülbelül 6200 külföldi tanult az intézmény falai között. Megjegyezte, a Debreceni Egyetem a különféle nemzetközi felmérések során is javított a helyzetén az elmúlt évben, s minden területen a legjobb 3-4 magyarországi egyetem közé tartoznak.

A Debreceni Egyetem hallgatói kapacitása mintegy 38 800 fő, a végzettek 90 százaléka rövid időn belül elhelyezkedik. Tavaly 10 700 körül volt a felvett jelentkezők száma, ami 9 százalékos növekedést jelentett 2018-hoz képest. Bartha Elek úgy fogalmazott, egy ennyire erős évet nehéz lesz reprodukálni. Hozzátette: 2019-ben országosan 110 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba és 80 ezer felé közelített a felvételt nyertek száma.

Pósánné Rácz Annamária oktatási igazgató kiemelte, hogy a jelentkezők a felvi.hu iránymutatásai alapján járjanak el. Tavalyhoz képest érdemi változás a felvételi eljárásban nem történt. A végleges jelentkezéseket legkésőbb február 15-én éjfélig kell rögzíteni, a kötelező hitelesítés határideje február 20. Emlékeztett arra is, hogy a jelentkezésnek nem automatikus követelménye a középfokú nyelvvizsga, hiszen az erről szóló 2014-es rendelkezést a kormány 2019 őszén visszavonta. Feltétel lehet viszont az emelt szintű érettségi egy vagy több tantárgyból.

Kitért arra, hogy a jogászképzés esetben 350-re esett a minimum ponthatár, mellette pedig országszerte 80 állami helyet biztosítanak minden jogászképzést folytató felsőoktatási intézménynek. A Debreceni Egyetemen ennél lényegesen alacsonyabb volt az állami finanszírozásban tanulók száma. Ez a keretszám most lehetőséget ad arra – jegyezte meg az oktatási vezető –, hogy Debrecenben is nagyobb számban tanulhassanak ily módon támogatott hallgatók.

RaL

Debreceni Egyetemfelvételimesterképzésalapképzésosztatlan képzés

Szóljon hozzá!

Hirdetés