Hirdetés

Doktorokat avatott a Debreceni Egyetem

civishir.hu

2019.06.03. 15:45

Doktorokat avatott a Debreceni Egyetem
(Fotó: unideb.hu)

Doktori okleveleket, díjakat és elismeréseket adtak át.

Hirdetés

Hirdetés

Idén is megrendezte hagyományos doktor- és díszdoktoravató ünnepségét június 1-jén a Debreceni Egyetem. Az eseményen 91 doktorjelölt vehette át oklevelét, emellett díszdoktori, habilitált doktori, professor emeritus címeket és egyetemi kitüntetéseket is átadtak.

A 91 jelölt közül 51 summa cum laude, 40 cum laude minősítéssel tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek a bölcsészettudományok, a természettudományok, az orvos- és egészségtudományok, az agrártudományok és a társadalomtudományok területén.

A doktorjelöltek jobb kezüket szívükhöz, bal kezüket a magasba emelve tettek esküt: „… fogadom, hogy a Debreceni Egyetem doktoraihoz méltó magatartást tanúsítok. Legjobb tudásom szerint munkálkodom az egyetem hírnevének öregbítésén. A tudományos etika tiszteletben tartásával szolgálom a tudományos haladást, az egyetemes emberi kultúrát és a nemzeti értékek megőrzését.”

– Kedves Új Doktortársaim! A néhány perccel ezelőtt átvett okirattal PhD fokozatot szereztek. Egyetemünk Önöket a hazai és nemzetközi tudományos életben önálló kutatómunkára érettnek és alkalmasnak nyilvánította. Engedjék meg, hogy a magam, a Szenátus és az egyetem vezetése nevében köszöntsem Önöket és kívánjak tudományos pályájukhoz megfelelő lehetőségeket és sok sikert! – köszöntötte az új doktorokat Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora.

Az ünnepség a habilitált doktori titulusok átadásával folytatódott a Főépület Aulájában. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács döntése alapján az agrártudományok területén 1, a bölcsészettudományok területén 3, a műszaki tudományok területén 2, az orvos- és egészségtudományok területén 9, a társadalomtudományok területén 14, a természettudományok területén 5, összesen 34 oktató tett eleget a habilitációs eljárás követelményeinek. A professor emeritus címet az intézmény öt nyugalmazott egyetemi tanára – Biró Sándor (Általános Orvostudományi Kar, Terdik György (Informatikai Kar), Joó Ferenc, Nagy Ágnes (Természettudományi és Technológiai Kar) és Matesz Klára (Fogorvostudományi Kar) – vehette át.

A professor emeritus címmel az egyetem legkiválóbb professzorainak teljesítményét, az egyetem érdekében kifejtett munkáját ismeri el, egyúttal jogokat és feltételeket biztosít további tevékenységükhöz.

Az intézmény Szenátusa 2008 tavaszán alapította a Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést, amelyet idén Csávás Magdolna adjunktusnak a Chemistry – A European Journal-ban, Beke Dezső professzor emeritusnak és Katona Gábor adjunktusnak az Progress in Materials Science folyóiratban, Czimmerer Zsolt tudományos segédmunkatársnak az Immunity-ben, Hegedüs Éva tudományos munkatársnak és Szabó Gábor egyetemi tanárnak a Nucleic Acids Research című lapban, Török Péter egyetemi docensnek pedig a Land Degradation & Development folyóiratban megjelent közleményért ítélt oda a testület.

Az ünnepség a díszdoktori címek átadásával folytatódott, amelyeket Hans-Werner Retterath, a freiburgi Kelet-európai Németek Néprajzi Intézet igazgatóhelyettese, a freiburgi Albert-Ludwig Egyetem Európai Etnológia Intézetének oktatója, néprajzkutató és Alekszej Grigorijevics Zabelin, a moszkvai University of Finance and Law (MFUA) intézmény rektora, az Orosz Oktatási Akadémia levelező tagja, a Bölcsészettudományi Akadémia tagja, a Moszkvai Jogi Kamara elnöke, a DUMA állami oktatási bizottság szakértői tanácsának tagja vehetett át.

A doktoravató a Szózattal ért véget, megnyitva a június 14-én kezdődő nyári diplomaosztó ünnepségek sorát a Debreceni Egyetemen.
Debreceni Egyetemdoktoravató

Szóljon hozzá!

Hirdetés

Hirdetés

.