Hirdetés

Hirdetés

Debrecenben nyilatkozott meg a református zsinat

MTI

2019.05.18. 16:34

Debrecenben nyilatkozott meg a református zsinat
Fekete Károly tiszántúli püspök igei köszöntője a debreceni Nagytemplom mellett (Fotó: Papp László, Facebook)

Papp László a székelység kulturális autonómiáját is szóba hozta.

Hirdetés

Hirdetés

Ünnepi nyilatkozatot fogadott el a Magyar Református Egyház közös zsinata május 17-én a debreceni Református Nagytemplomban, a dokumentumot másnap a református egység napjának nyitóünnepségén – Fekete Károly tiszántúli püspök igei köszöntője után –  ismertette Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke.

A nyilatkozat úgy fogalmaz: „Tíz évvel ezelőtt Debrecenben erősítettük meg összetartozásunkat mi, magyar reformátusok. (…) Hálásak vagyunk, hogy száz éves, kényszerű elszakítottságunk ellenére is megmaradhatott testvéri egységünk”. A dokumentum megemlékezik arról, hogy az egység kimondása óta eltelt évtizedben szorosabbra fűzték az egyházkerületek kapcsolatait, közösen végezhették „a misszió, a diakónia és a tanítás szolgálatát”.

A nyilatkozat szerint tovább dolgoznak a lelkészképzés követelményeinek egységesítésén, elősegítik a magyar református diaszpóra szervezett tudományos kutatását, segítő kezet nyújtanak egymásnak természeti csapások és váratlan katasztrófák esetén, és testvéri szolidaritást vállalnak a magyar és más nemzethez tartozó, szükséget szenvedő keresztyén közösségekkel. A közös zsinat résztvevői elkötelezték magukat arra, hogy igyekeznek „az evangélium hirdetésével, a közjóért való fáradozással és minden ember iránti szolgálattal, az igazságot szeretetben követve Isten nevének dicsőséget szerezni”.

Debrecen polgármestere felcsavarná a hangerőt

– Amikor Ukrajnában veszélybe kerül a magyar nyelv használata és a magyar oktatás, akkor arra határozott választ kell adjunk. Amikor Romániában, az úzvölgyi katonai temetőben megpróbálják átírni a történelmet, akkor annak megálljt kell parancsolni. Amikor nem akarják elismerni a székelység kulturális autonómiára vonatkozó szándékát, Brüsszelben pedig nem akarják meghallani a hangunkat, akkor még erőteljesebben kell képviselni a székelyek ügyét. A hit és a nemzet történelemformáló erővel bír, aki ezt vitatja az a történelemmel száll szembe. Hiszem, hogy a Magyar Református Egyház szolgálata erőt ad a világ magyarságának hinni Istenben és a hazában. És ha ez így lesz akkor a magyar nemzet egy elvesztett XX. század után győztese lesz a XXI. századnak – osztotta meg ünnepi gondolatait a Facebookon is Papp László, Debrecen polgármestere.

Vasárnap délelőtt a református templomokban ünnepi istentiszteleteket tartanak.

Szóljon hozzá!

Hirdetés

.