Legyen a Cívishír a kezdőlapom! |  Kedvencekhez adom |  RSS 

Civishir.hu

Marcella
2015.01.31.
Bölcskei Gusztávék elhatárolódnak az anticionista népgyűlés kezdeményezőjétől
Nyomtatható verzió Cikk küldése e-mailben Üzenet a szerkesztőnek
2013-04-11 08:30
43 hozzászólás

A "judeobolsevik keresztény- és magyarellenes terrort" ítéltetné el a jobbikos lelkész.

Bölcskei Gusztávék elhatárolódnak az anticionista népgyűlés kezdeményezőjétől
Ifjabb Hegedűs Loránt (MTI-fotó)
hirdetés

Ifjabb Hegedűs Loránt május 4-re hirdetett „Antibolsevista és anticionista népgyűlést” a Szabadság téri református templom elé, írja az Index. A rendezvényt egyértelmű üzenetnek szánta, hiszen Budapesten ezen a napon kezdődik a Zsidó Világkongresszus közgyűlése, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz. Ifjabb Hegedűs a napokban közzétett felhívásában többek között azt követelését fogalmazta meg a Világkongeszussal szemben,  hogy "ítélje el az 1919-es és az 1945 utáni judeobolsevik keresztény- és magyarellenes terrort, annak zsidó vezetőit, többek között: Kun Bélát, Szamuelyt, az egész népbiztosi söpredéket, Péter Gábort, Rákosit, Gerőt, Farkast, Révait, az Andrássy út 60 verőlegényeit".

A református egyház egyik vezető testülete, az esperesi-gondoki értekezlet Bölcskei Gusztáv javaslatára minden korábbinál keményebben elhatárolódott ifjabb Hegedűs Loránt Budapest-Szabadság téri református lelkésztől. Az esperes-gondnoki értekezlet szerdán felkérte a Hegedűs ügyeiben illetékes Budapest-Északi Református Egyházmegyét, hogy tűzze napirendre ennek az esetnek a megtárgyalását. A határozat szerint Hegedűs legújabb anticionista tüntetése "mereven ellentétes" a Magyarországi Református Egyház Zsinata már többször és világosan kiadott állásfoglalásaival.

Az Index megemlíti, öt éve az egyházi bíróság lényegében Hegedűs pártjára állva megszüntette azt az eljárást a lelkész ellen, amely a holokauszttagadó történész, David Irving fellépése miatt indult. Az egyházi bíróság akkor a panaszosokat, Bölcskei Gusztáv püspököt és Nagy Sándor főgondnokot kötelezte 345 ezer forint eljárási költség megfizetésére.

Címkék: Bölcskey Gusztáv, református, Debrecen,

Kapcsolódó cikkek:

Feliratkozás hírlevélre
index.hu  
hirdetés
 
 
Share |

Hozzászólás a cikkhez Hozzászólás írásához kérjük, lépjen be!
Név:
Hozzászólás szövege:
A hozzászólás elküldéséhez, kérem, írja be a képen látható karaktereket!

A felhasználási szabályzatba ütköző hozzászólásokat szerkesztőségünk bármikor törölheti.


  gomez írta 2013-04-13 19:26:37  
Zumbának: maximálisan egyetértek a kizárást illetően, de nem fogják kizárni, mert sok finoman fogalmazva korszerűtlen gondolkodású lelkész ül a református egyház döntéshozó szervezeteiben. A baj csak az, hogy ezeknek a korszerűtlen gondolkodású emberek az ésszerűtlen, eszement, pókhálós, ideáit is mi, magyar adófizetők finanszírozzuk. És minden tiszteletem a progresszív református erőké, mert azért ilyen is van.  Kishegyesinek, Zumba írta 2013-04-13 15:18:17  
A "szelíd feddés" és a "megtévedt visszaterelésének" ideje attól tartok lejárt. Ifj. Hegedűs sokadszorra hangoztat olyan embertelen, gyűlölködő nézeteket, amelyek nemcsak a református hittel, hanem a kereszténység minden formájával ellentétesek. A megoldás egyszerű: Hegedűst ki kell zárni az egyházból, és ki kell közösíteni, mert Jézus és a vérgőzös, nyilas gondolkodás összeegyeztethetetlenek.  Kishegyesi írta 2013-04-13 11:25:58  
Kedves Emberek!
Jézus az Úr üdvtervének beteljesítése végett jött a Földre. Istenként megüresítette magát, nem diadalmas, mindenkinél hatalmasabb uralkodóként, hanem gyámoltalan csecsemőként érkezett közénk. Gondoljatok bele, mekkora csoda ez, az Úr igazán emberi alakot öltött, s rövid földi tartózkodása idején átélte, milyen is emberként létezni. Saját teremtményének nyűgjeit, bajait, kétségeit, vívódásait, örömeit és bánatát tapasztalta meg.
Mindezt pedig azért tette, hogy a tőle elfordult, hazug vallásosságban vagy bálványimádásban élő emberek bűneit magára vegye, hogy ő szenvedje el mindazt a büntetést, mely bennünket illetne. Csak gondoljatok bele és megborzongtok, ez a féltőn szerető Isten önmagát alázta meg helyettünk! Micsoda örömhír ez, s egyben milyen megdöbbentő tény!
Oldalakat lehetne teleírni ebben a témában, én csak azt javaslom, hogy vegyétek a fáradságot, üssétek fel a Bibliát, ajánlatos az Újszövetséggel kezdeni, s mélyedjetek el benne! Tudom, nehéz ezt felfogni annak, aki ateista vagy más tanokban hisz, de megér egy próbát!
A lényeg, hogy Jézus vértanúhalála isteni terv részeként valósult meg, Ő maga többször említette tanítványainak, hogy mi történik majd vele. A zsidó főpapok, a feldühödött tömeg és Pilátus csupán jelentéktelen szereplői egy előre eldöntött eseménynek, s így közülük bárkit vádolni a történtekért fölösleges és botor dolog.
Mint ahogy botor dolog politikát keverni Jézus Krisztus, a halált legyőző és a benne hívők számára örök életet jelentő Megváltó dicsőségére mutató egyház tevékenységébe is. Élő hitű reformátusként - bár ez esetben tökmindegy, melyik keresztény gyülekezethez tartozom - nagyon károsnak tartom Ifj. Hegedűs Loránt tevékenységét. Ha egyházunk igazán komolyan venné krisztusi küldetését, radikálisan elhatárolódna ettől az embertől. Pál apostol szerint a megtévedt keresztényeket gyülekezetbeli társaik szelíd feddéssel, de lényegre törően figyelmeztessék arra, hogy rossz útra tévedtek. Megtette már ezt valaki Ifj. Hegedűssel?


  nickel írta 2013-04-13 08:56:17  
Min ahogy a liberalizmus fogalmának jelentéstartalma megváltozott a XIX. századi szabadelvűség óta,a cionizmus fogalma is egészen másképp értelmezendő manapság,mint Herzl Tivadar idejében.Vélt vagy valós,rejtett vagy nyílt világuralmi törekvést takarhat e fogalom.Önálló államuk már 65 éve létezik,tehát a cionizmus eredeti küldetése okafogyottá vált.A cionizmus nem Izrael állami belpolitika,zsidó nacionalizmus,hanem világ méretű mozgalom.Már annak,ki hisz benne.Mert lehet tagadni is a jelenséget.
A bolsevizmus,pedig orosz( szovjet) eredetű kifejezés. Marxista alapokra épülő,szovjet-orosz kommunista ideológia.
Igaz,hogy a két fogalom tartalma között nem nagyon található kapcsolódás,de egy lényes azért van.Bár külön-külön is veszélyes és ellenséges ideológiának minősíthetőek, de az összekapcsolásuk valószínűleg arra utal,hogy a kommunista ideológia harcosai között (így a bolsevikek között is) erősen fölülreprezentáltak voltak a zsidók.Ilyen megvilágításból már törekvéseik nemcsak az bolseviki ideológiában megfogalmazott célokat jelentették.  Tanárbácsi írta 2013-04-13 02:48:09  
Mivel ifj. Hegedűsnek láthatóan alapvető problémái vannak a politikai kifejezések szabatos használatát illetően, és fogalomzavarai félrevezethetik a fiatal kommentelőket, kénytelen vagyok néhány definíciós tévedést helyretenni.

1. A cionizmus egy komplex politikai ideológia, ami röviden zsidó nacionalizmust jelent. A cionisták Theodor Herzl és mások tézisei alapján 1948 előtt arra törekedtek, hogy a diaszpóra évszázadai után az újkorban is létrejöjjön az önálló Izrael. Ebben az értelemben a szó eredetileg a zsidó függetlenségi törekvéseket jelölte. A cionizmus kifejezés jelenleg azokra a szélsőjobboldali zsidókra használatos, akik a tradicionális zsidó identitást ill. történelmi Izrael nacionalista értékrend szerint értelmezett önös érdekeit tekintik a legfőbb vezérelvnek, így pl. ragaszkodnak országuk történelmi határainak megváltoztathatatlanságához, amit készek akár fegyverrel is megvédeni (Magyarországon hasonló ultranacionalista nézeteket a Jobbik képvisel). Mint a definícióból is kitűnik, közel sem minden zsidó cionista, az izraeli baloldal, zöldek és a liberálisok például kifejezetten bírálják a cionista nacionalizmust, szembenállnak a szűkreszabott imperilista-kolonialista ideológiával, és többségük támogatja az önálló Palesztina létrehozását is.

2. A bolsevizmus szintén politikai ideológia, melynek az osztálynélküli, zárt, pártvezérelt társadalom az eszménye, ami szembenáll minden nyugati liberális demokráciával, így Izarel politikai rendszerével is. Számos egyéb dolog mellett a bolsevizmus elutasítja a kapitalizmust, a (messianisztikus kommunizmust leszámítva) a vallásos világképet és a nemzetállamot is, így nemcsak a plutokrácia és a judaizmus, hanem a cionizmus is ellentéte, összeegyeztethetetlen vele. A 'judeobolsevik cionizmus' tehát fából vaskarika, oximoron.  Patyomkin-páncélos írta 2013-04-12 22:39:58  
gomez: annyi hiányzik a hsz.-edből, hogy: "szerintem"...
Mert szerintem meg egyáltalán nem helyénvaló, hogy Bölcskey többször állást foglal olyan ügyekben, amiben nem kéne véleményt nyilvánítania...Szintén szerintem - ennek ellenére - a sötétség és a butaság nem a református egyház jellemzője.
Arra ott vannak a szekták meg a gittegyletek.  gomez írta 2013-04-12 21:26:05  
Bölcskei most a jó oldalon áll (hála a mindenhatónak), de az eset jól jelzi, hogy a református egyházban a sötétség, butaság, tehetségtelenség az úr. Sajnos. Ez elég szomorú, hogy a legmagyarabb vallás a magyarság ellensége, mert nem tudnak tartani a lépést a társadalmi elvárásokkal. 2001-ben 1,6 millió ember vallotta magát reformátusnak 2011-ben 1,1 millió, 2021-ben 700 ezer lesz? Itt új reformációra lenne szükség, azt hiszem.  Patyomkin-páncélos írta 2013-04-12 12:30:02  
Hú, az nagyon durva volt, amikor a Gyöngyösi beszéde után - a gyors felfogás jegyében - rá egy héttel összejöttek városunk "nagyjai" tiltakozni a listázások ellen. Rendőröstől, sajtóstól voltak vagy negyvenen: ott együtt "tiltakozott" Juhászné L.K., Kósa, Bölcskey, Bosák stb... Ha jól emlékszem, akkor a "sértettek" képviseltették magukat a legkisebb létszámmal.
Abból ritkán sült ki valami jó, amikor az egyházak politizáltak.  irány írta 2013-04-12 08:31:34  
Bölcskei irány a HIT gyüli.  Magdi néninek! írta 2013-04-12 06:38:13  
Szeretett Népem, szeretett Egyházam!

Én, Ágoston Tibor, a Református Egyház megválasztott presbitere, ezúton fejezem ki határozott tiltakozásomat Bölcskei Gusztáv azon kijelentése ellen, mely szerint minden eddiginél keményebben határolódott el ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkésztől.

Úgy vélem, hogy az ifjabb Hegedűs Lóránt által május 4-re hirdetett „Antibolsevista és anticionista népgyűlés” nevet viselő rendezvény igen súlyos problémákra kíván rávilágítani. Végre van valaki, aki föl meri vállalni azt a feladatot, hogy felhívja népünk figyelmét a cionista országhódítók jelenlétére és az idegenszívűek nemzetünket fenyegető kártékony ténykedésére.

A református egyház egyik vezető testülete, az esperesi-gondoki értekezlet azonban Bölcskei Gusztáv javaslatára minden korábbinál keményebben határolódott el ifjabb Hegedűs Loránt Budapest-Szabadság téri református lelkésztől.

Protestálok, mert ezzel a kijelentéssel engem és szeretett közösségemet engedi veszélybe sodorni Bölcskei Gusztáv főtiszteletű úr, figyelmen kívül hagyva azt a jelentős problémát, melyet a cionista országhódítók jelentenek földünkre és nemzetünkre! A püspök úr elhatárolódásával - akarva vagy akaratlanul - nyilvánvalóvá vált, hogy maga is egyetért, és tevőlegesen részt vesz hazánk idegenszívűek általi megszállásában, így kiszolgáltatja a rája bízott nyájat is.

Szeretett Egyházam tagjaként és szolgálójaként aggodalmamnak adok hangot! Aggódom egyházunk gyülekezeteiért és annak tagjaiért, aggódom nemzetem jövőjéért, egyházunk tévútra való lépéséért!

Aggódom az igehirdetések silányosodásáért, azok kiüresedéséért, részrehajló voltáért!

Mást azonban nem tehetek, mint felemelem a szavam és kiállok ifjabb Hegedűs Lóránt mellett, s egyben jelzem, mint református presbiter - elhatárolódom egyházunk főméltóságának nyilatkozatától!

Ágoston Tibor
református presbiter  Roberto írta 2013-04-12 01:22:52  
Kérdezem, hogy miféle keresztény egyház az, amelyik meghajol más vallások akarata előtt? Kicsit durva, hogy minden kétely nélkül egyetértenek a zsidó vallás követeléséivel és háborgásaival. Ez az egyház már régen nem az Isten és ember kapcsolatáról szól, hanem az elhatárolódástól és "izrael állam" feltétel nélküli imádatáról...Bölcskei és társai.  Lucky írta 2013-04-12 00:15:17  
Gyere, Zsoltika, várlak!
Szorítóban, utcán, kocsmában, hol akarod?
Egyébként boldog névnapot, így utólag is!  Zsolti írta 2013-04-11 21:25:09  
Viccesek itt egyesek,különösen Lucky... Aki jobbikos,az fasiszta paraszt(kb ez a lényeg)... tovább megyek,liberális kereszténynek vallja magát(ergo ezt tartsuk tiszteletben),viszont mindenkit köpköd amivel neki jól esik,de ő "elfogad mindent és mindenkit"...Akkor hagy kérdezzek már valamit,(sokunk nevében azt hiszem),hogy mit osztod itt az eszet???Te merészelsz engem és mást(mert te a jobbikosokat,egyszerű kalap alá veszed)bírálni,sértegetni?Üdvözlettel: Egy Magyar ember(nem csak személyi alapján) ui: nézd meg a stílust,nem sértegettelek... De,ha erre azt kapom,ígérem megkereslek !  Magdi néninek háromszékcsiszolóasztalosmester írta 2013-04-11 20:55:57  
Azt nem tanította a Biblia hogy: ne ítélj, hogy ne ítéltess?
Mi alapján szónokol itt gyűlöletről, erőszakról meg hasonló marhaságokról egy majdani rendezvénnyel kapcsolatban?
„Antibolsevista és anticionista népgyűlést” ha ezzel nem tud azonosulni, akkor legalább hülyeséget ne beszéljen!
Maga az a fajta, aki kézcsókkal nyalja a szemkilövető kommunista csökevényt?! + a libatolvajnak tapsol...  ANTIBÁCSI írta 2013-04-11 20:13:09  
Azért volt ott inkvizíció, meg keresztes hadjárat meg ez meg az, ami kerszténységhez tartozik!
Most is el kell takarítani az újkori eretnekeket, meg a hitetleneket!  ANTIBÁCSI írta 2013-04-11 20:07:46  
Te korlátolt barom, ne használd a nicknevem mert szájon váglak tisztességesen!  Magdi néni a Bethlen utcából írta 2013-04-11 20:06:53  
Bölcskey püspöknek igaza van, a keresztyénséggel nem összeegyeztethető a gyűlölködés és a más vallásúak elleni provokáció. Vallásunk a szeretet és elfogadás igéjét hirdeti, a keresztyén embernek a "szeresd felebarátodat, mint önmagadat" jézusi parancsolata az egyik legfontosabb alapelv, még akkor is, ha nem értünk egyet a velünk szembenálló emberrel. Aki mások elleni gyűlöleletre, kirekesztésre, erőszakra buzdít, az nem kereszyén elvek szerint éli az életét és nem méltó az üdvösségre.  ANTIBÁCSi! írta 2013-04-11 19:49:32  
Te, Hegedűs, meg a hozzátok hasonló korlátolt idióták egy apróságot hajlamosak vagytok elfeledni, amikor a Bibliára, kereszténységre, és egyebekre hivatkoztok.
Jézus, maga is zsidó volt.
Kérlek ne válaszolj, nem érdekel a véleményed!!!!!  vasutas írta 2013-04-11 17:13:58  
lucky NÉNI!
Mi lenne,ha 1-szer a saját gondolataid írnád le.
Számomra kurvára unalmas,hogy mindig google-t megnézed,és nagypofával leírod a tutit,mintha te tudnád ezeket.
Lehet,hogy a hozzád hasonlóak el is hiszik-mint muringyó,éjjeli edény stb!
Azzal a 8/?/általános végzettségeddel ne villogj,menj az
....agyra!Segítőkész vagyok.  Cicishir-balotelli-nek írta 2013-04-11 15:30:06  
Én is ezt kérdezem, mi alapon kérték, követelték, sőt már falkástól ajvékóltak Balognak és kormányának. Felszólították őket, de kérdezem én, mi alapon???!!!!!  Cicishir-balotelli-nek írta 2013-04-11 14:53:40  
Például azok, akik utasították Balogh Zoltánt, hogy kérje vissza Szaniszló Ferenctől a Táncsics-díjat! Mi alapon?

Katt ide:

http://www.szittya.com/Magyarorszag%20cionista%20%20megszallas%20alatt.htm  Valódi keresztyénnek írta 2013-04-11 14:40:07  
Hogy kezdődik a Jézustól tanult és imádságunk: "Mi Atyánk, ki vagy a ..."!
Lelki testvéremnek csak azt tekinthetem, aki vallja az imádságban foglalt atyai (szülő - gyerek) közösséget! A cigányok is szoktak így leszólítani, hogy "tesókám", de ettől még nem vagyunk testvérek?!
Ezek a cionista vérszívók meg végkép nem testvéreim, ugyanis ők a legnagyobb ellenségüknek tekintenek bennünket, keresztényeket - barátocskám.
Jézus elmondta róluk a véleményét, s azt, hogy mit kell tegyenek. Mit tettek azok helyett, leköpték, megbotoztatták Jézust. Megvetették a Szent Háromság örök Fiúistenségét.
Ezek nem testvéreim, hanem kifosztóim! Ezek nem ápolni jönnek, hanem eltemetni bennünket!
Lásd, a szeretett nép mit művel Palesztina népével, csupán emberbaráti szeretettből!
De álljon itt Luther Mártontól egy idézet:
"El kellett magamat határozni, hogy sem a zsidókról, sem ellenük ne írjak többet. De mióta észrevettem, hogy ezek a nyomorult és átkozott emberek nem szűnnek meg minket, azaz a keresztényeket is magukhoz vonzani, kiadtam ezt a könyvecskét, így én is azok közé álltam, akik a zsidók mérgezett tevékenységének ellenzői, akik óvják a keresztényeket, hogy
védekezzenek ellenük. Nem hittem volna, hogy a zsidók be tudják a keresztényeket csapni azzal, hogy száműzöttségüket és silányságukat ellenük fordítják. De ördög a világ ura és ha Isten szava hiányzik, könnyű dolga van, nemcsak a gyengével, de az erőssel szemben is. Isten segítsen minket. Ámen. "

Ágoston Tibor
  ANTIBÁCSI írta 2013-04-11 13:52:51  
Pl:Drága Bolgár úr barátod!  cicishír-balotelli írta 2013-04-11 13:34:43  
Ágoston úr! Az Isten szerelmére, milyen országhódító cionisták jelentenek Magyarországra veszélyt? Hogy hívják őket, ki a vezetőjük? Áruljon el valamit, mert furdal a kíváncsiság!  KiazaBrumi írta 2013-04-11 13:25:53  
A cionizmus a modernkori zsidó fasizmusként aposztrofálható, tehát aki a cionizmus mellet áll ki, az kollaboráns, kvázi hazaáruló. Az ilyenek jobbikoznak agyba-főbe, mert ez az elvárás velük szemben. Érdemes tudni, hogy a cionistákat a tisztességes zsidók is megvetik, mert becsületes embernek nem lehet célja mások elnyomása, pénzügyi lehetetlenné tétele.  Ágostonnak, egy valódi keresztyén írta 2013-04-11 13:18:56  
"Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, ... aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét." (1 János 2,9-11)  Ágoston Tibor írta 2013-04-11 13:06:33  
Szeretett Népem, szeretett Egyházam!

Én, Ágoston Tibor, a Református Egyház megválasztott presbitere, ezúton fejezem ki határozott tiltakozásomat Bölcskei Gusztáv azon kijelentése ellen, mely szerint minden eddiginél keményebben határolódott el ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkésztől.

Úgy vélem, hogy az ifjabb Hegedűs Lóránt által május 4-re hirdetett „Antibolsevista és anticionista népgyűlés” nevet viselő rendezvény igen súlyos problémákra kíván rávilágítani. Végre van valaki, aki föl meri vállalni azt a feladatot, hogy felhívja népünk figyelmét a cionista országhódítók jelenlétére és az idegenszívűek nemzetünket fenyegető kártékony ténykedésére.

A református egyház egyik vezető testülete, az esperesi-gondoki értekezlet azonban Bölcskei Gusztáv javaslatára minden korábbinál keményebben határolódott el ifjabb Hegedűs Loránt Budapest-Szabadság téri református lelkésztől.

Protestálok, mert ezzel a kijelentéssel engem és szeretett közösségemet engedi veszélybe sodorni Bölcskei Gusztáv főtiszteletű úr, figyelmen kívül hagyva azt a jelentős problémát, melyet a cionista országhódítók jelentenek földünkre és nemzetünkre! A püspök úr elhatárolódásával - akarva vagy akaratlanul - nyilvánvalóvá vált, hogy maga is egyetért, és tevőlegesen részt vesz hazánk idegenszívűek általi megszállásában, így kiszolgáltatja a rája bízott nyájat is.

Szeretett Egyházam tagjaként és szolgálójaként aggodalmamnak adok hangot! Aggódom egyházunk gyülekezeteiért és annak tagjaiért, aggódom nemzetem jövőjéért, egyházunk tévútra való lépéséért!

Aggódom az igehirdetések silányosodásáért, azok kiüresedéséért, részrehajló voltáért!

Mást azonban nem tehetek, mint felemelem a szavam és kiállok ifjabb Hegedűs Lóránt mellett, s egyben jelzem, mint református presbiter - elhatárolódom egyházunk főméltóságának nyilatkozatától!

Ágoston Tibor
református presbiter  Lucky írta 2013-04-11 12:57:46  
Nana! Bayert ne szidd, mert ő annyira szereti a Jobbikot, mint én!  Ez van írta 2013-04-11 12:40:41  
Hegedűs a főhülye. Ezek igy együtt: Dörner, Kerényi, Usztics, Pataky, Bayer meg az a balfasz Hirtévés majom akik visszaadta a kitüntetést...na ezek miatt ég a Fidesz.  Lucky írta 2013-04-11 12:16:10  
Hogyan szólíthatlak benneteket? Hülyegyerekek? Adjatok magatoknak nicket! Másrészt határoló írt a judeokereszténységről, nem én, nem láttok a szemeitektől, jobbikoskáim?

Egyébként látszik, hogy buták vagyok, mint a csontkukac, mert fogalmatok sincs a judeokereszténység fogalmáról! Az nem cionista terminus technicus, baromarcúak! pontosan a konzervatív keresztények használták a két háború között egyfajta vallási felsőbbrendűséget jelölve! Mint liberális keresztény, én nem élek a judeokereszténység fogalmával, mert elutasítom a vallások kategorizálását! Számomra minden vallás egyenlő!

Képzeljétek, ezt a kifejezést Nietzsche használta talán legelőször, amikor a keresztény és a zsidó vallás közös s gyökerét vizsgálta, mert nektek tetszik, akár nem, a kereszténység egy zsidó szektából vált a világ meghatározó vallásává!

Sok hülye!  Luckynak! írta 2013-04-11 11:56:35  
Amiről Te írsz, az körülbelül ez: Tűz és víz, de ez a kettő nem fér össze egymással. Az egyik kioltja a másikat.

Jézus a világ megváltója, a zsidók szerint, az ő legnagyobb ellenségük!

Lucky! Neked már senki nem hisz, egy ócska provokátor vagy!  Roberto írta 2013-04-11 11:53:50  
Nem is beszélve róla, h Jézus elítélte az ószövetség El Shaddai (remélem helyesen írtam a nevét)istenét.  ANTIBÁCSI írta 2013-04-11 11:35:02  
Jézust, Pilátus római helytartó végeztette ki, igaz zsidó zsarolásra!"Mosom kezeim"  Luckynak! írta 2013-04-11 11:24:47  
Olyan orbitális baromságot írtál, "judeokereszténység", még leírni is elég!

Ezt a zsidók szeretnék bevinni a köztudatba, s vele elérni azt, hogy ilyen keresztény+micsodáról beszélni tudjanak. Te, hát Jézust éppen a zsidók feszítették meg, és maga Jézus azt mondja nekik, hogy "nem tartozom közétek" - miről beszélsz te itt judeo-szócső??????  Mislenbaba írta 2013-04-11 10:48:32  
És pont a besúgó, 3/3-as ügynök Bölcskei pofázik!
Vérlázító!  Lucky írta 2013-04-11 10:16:50  
határolónak!
A judeokereszténység fogalmáról "ezeknek" papolhatsz! Szerinted van hozzá fingjuk?  Ágoston Tibor írta 2013-04-11 10:09:03  
Mint a Református Egyház presbitere, hamarosan hangot adok véleményemnek!  Roberto írta 2013-04-11 10:02:14  
Bárkivel fogadok egy százasbab, h a ZSVK-n a komcsi népírtókról szó sem lesz, de Magyarországot a következőkkel mocskolják be:
Kirekesztő, náci, antiszemita, bűnös nép stb. Orbán vezéretek - nem mintha Bajnai vagy Mesterházy nem tenné ugyan ezt - pedig bólogat majd ehez, hisz szerinte ez a magyar nép érdeke, ezért kapott kétharmadot.  ANTIBÁCSI Lucky-nak írta 2013-04-11 09:56:57  
Elvégre te teljesen idióta vagy, és nem félidióta!
Kik azok a idóták?  Lucky írta 2013-04-11 09:40:40  
Én magyar vagyok és református, de nem tartok a Hegedűs-féle félidótákkal!  Határoló írta 2013-04-11 09:40:34  
A judeobolsevik keresztény- és magyarellenes terror ellen nem tiltakozhat a judeo-krisztián egyház tagja?
Félreértés ne essék, a keresztény egyházakat nyugaton mindenütt judeo-krisztánnak nevezik hivatalosan, utalva a zsidó gyökerekre. Ennek fényében ha valaki a cionizmus ellen tiltakozik egyházi berkekben, az hivatalosan meghasonlásnak tűnik. Tehát még szép, hogy a püspök megtiltja. És ez még csak a jogi olvasata a történetnek. A tartalmi, erkölcsi olvasata még messzebb vezet...  sehonnai bitang ember írta 2013-04-11 09:18:37  
aki magyar,velünk tart!  Tarcsa Zola írta 2013-04-11 09:05:13  
Miről van szó? A Jobbik más témához nem ért, ehhez se nagyon, de ezzel hülyíteni tudja a nép egy részétVissza az oldal tetejére