Ők kapták Debrecen legfontosabb díjait!

Cívisváros

2018.04.11. 21:41

Ők kapták Debrecen legfontosabb díjait!
Sipos Tamás és Czírbusz István, a Baromfiudvar 2002 Kft. tulajdonosai (Fotók: Miskolczi János)

Díszpolgárok, Pro Urbe és Mecénás díjasok.

Hirdetés

A Debrecen Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak. Ezzel ismeri el azok életművét, akik maradandót alkottak, és ezzel hozzájárultak Debrecen szellemi és anyagi gyarapodásához. E címmel tüntethető ki az a személy, aki a város nemzetközi hírnevét tovább erősítette. 

Dr. Duffek Mihály egyetemi tanár a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozatán, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott, DLA doktori fokozatát 2004-ben szerezte meg, 2011-ben habilitált. 1990-től a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara Zongora Tanszékének vezetője, 1992-től 25 éven keresztül a Zeneművészeti Karnak és jogelődjének igazgatója, majd dékánja. E minőségében részt vett a magyar zenei felsőoktatás, a zenetanárképzés korszerűsítésében. Országos zongoraversenyek, zongoratanári továbbképzések szervezője. Oktató tevékenysége mellett a nemzetközi és hazai művészeti életben szólistaként, kamaraművészként, kóruskísérőként vesz részt. Debrecen művészeti közéletének aktív résztvevője, egyik meghatározó egyénisége. Elnöke a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának. Szerteágazó tevékenységét az önkormányzat 2008-ban Csokonai-díjjal ismerte el, 2017-ben pedig a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje Polgári Tagozat kitüntetésben részesült.

Dr. Édes István orvosi pályafutását a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati Klinikáján kezdte 1977-ben. 1994-től a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szív- és Tüdőgyógyászati Klinikáján intézetvezető egyetemi docens, majd egyetemi tanár és igazgató lett. Akadémiai doktori értekezését 1996-ban védte meg. Irányításával a kardiológiai betegellátás jelentős minőségi változást ért el. 2003-ban vezetésével alakult meg a Kardiológiai Intézet. Munkásságának egyik mérföldköve volt, amikor létrejött a Kardiovaszkuláris és Onkológiai Komplex Regionális Egészségcentrum. Volt általános orvostudományi kari dékánhelyettes, klinikai rektorhelyettes, centrumelnök, illetőleg elnökhelyettes, valamint a Klinikai Központ vezetője. Debrecen egészségügyi ellátása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú szakmai munkássága példaértékű.

Pro Urbe díjasok

A város érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként Pro Urbe kitüntető díj adományozható azon természetes és jogi személynek, közösségnek, aki, illetve amely éveken keresztül munkálkodott a helyi társadalom javára az emberi tevékenység bármely területén. 

Lukács László 1989 februárjában alapította meg Debrecenben a Tankcsapdát. A zenekar a fiatalok körében városunk meghatározó, emblematikus jelképe. Kezdeti punk rock stílusuk fokozatosan váltott át hard rock, heavy metal hangzásra. Hazánk egyik legnépszerűbb és legsikeresebb rockzenekarának 2001 óta minden albuma legalább aranylemez lett. Nevükhöz számos karitatív tevékenység is kapcsolódik, saját eszközeikkel, a maguk módján, sokszor a nyilvánosság bevonása nélkül támogatják a rászorulókat. A Tankcsapda egyik legfontosabb védjegyének és népszerűségük kulcsának a mára egyetlen alapítótag, Lukács László egyedi stílusú dalszövegei számítanak, melyeket akár templomokban, iskolákban is idéznek. Lukács László harminc éve képviseli Debrecent nagy sikerrel az országon belül és hazánkon kívül is.

Dr. Mohos Nagy Éva a debreceni Csokonai Nemzeti Színház örökös tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, városunk zenei életének meghatározó résztvevője. Énekművész-tanári végzettségét Debrecenben, doktorátusát és habilitációját Budapesten, a Zeneakadémián szerezte. 1992-ben kezdett oktatni a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozatán, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának jogelődjén. Nevéhez fűződik a Magánének Tanszék – melynek jelenleg is vezetője – sikeres akkreditációja. Több tanítványa vált a hazai zenei élet sikeres szereplőjévé. 1975-től a Csokonai Színház magánénekeseként számos előadásban nyújtott kimagasló teljesítményt. Sokat tett a város kultúrájáért, művészeti életéért. Budapesti és külföldi fellépéseivel ismertté tette Debrecen nevét a nagyvilágban, ezzel nagyban hozzájárult a cívisváros szellemi kisugárzó erejének növeléséhez. Művészetét számos nívódíjjal, Csokonai-, Kölcsey-díjjal, illetve lovagkereszttel ismerték el.

Dr. Csiba László egyetemi tanulmányai befejezése óta a debreceni Neurológia Klinika munkatársa, 25 éven át igazgatója. Németországban, a kölni Max-Planck intézetben három, Japánban közel egy, Franciaországban fél évet töltött. Külföldi tapasztalatait felhasználva tette az ország egyik vezető stroke-központjává klinikáját, mely nemzetközileg ismert oktatási központ is, német, holland és japán orvosok kutatóhelye. Dr. Csiba László számos külföldi egyetem vendégprofesszora, az Európai Neuroszonológiai Társaság korábbi elnöke, 2016 óta a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több könyve, köztük novellás kötete is megjelent. Munkájának és a debreceni ellátási modellnek köszönhetően városunkban végzik országosan a legtöbb vénás vérrögoldást stroke-ban – az átlag magasabb mint az Egyesült Államok átlaga –, Debrecen régiójának stroke-mortalitása pedig az egyik legalacsonyabb az országban.

Mecénás díjasok

Debrecen Város Mecénása Díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként. 

Czírbusz István és Sipos Tamás a kelet-magyarországi gasztronómiai piac meghatározó szereplőjeként számon tartott Baromfiudvar 2002 Kft. tulajdonosai. A társadalmi felelősségvállalás terén betöltött szerepük példaértékű. Részt vesznek a Debreceni Karitatív Testület által szervezett gyűjtésekben is. A cég a Magyar Vöröskereszt Debreceni Területi Szervezetének munkáját is folyamatosan segíti. 2007 óta több tízmillió forint értékű támogatást nyújtott a Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak. Szakmai versenyek finanszírozásával – például szakácsolimpiákon induló gasztronómiai csapatok anyagi és tárgyi szponzorálásával – tevékenyen felvállalják a fiatal generációk képzésének, képzettségének fejlesztését. Adományaikkal elősegítik helyi kulturális és gasztronómiai programok létrejöttét, emellett a debreceni sportélet területén nyújtott támogatásaik is jelentősek.

Katona Gyula debreceni vállalkozó Berettyóújfaluban született, gyermekéveit Gáborjánban töltötte, Debrecenben volt diák, s itt érte el felnőtt élete sikereit. 17 éven keresztül dolgozott az egykori Kelet-magyarországi MÉH Vállalatnál, alaposan megismerve annak működését. 1991-ben úgy döntött, hogy saját vállalkozást indít, s megalapította a papír- és fém-újrahasznosítással foglalkozó P.M.R. Kft.-t. Ezt a céget is igen sikeresen vezette. Ezt többek közt az is bizonyítja, hogy 2007-ben egy kedvező ajánlatot tevő befektetőnek tudta értékesíteni a vállalkozást, sőt, tanácsadói szerepkörben tovább segítette annak munkáját. Katona Gyula úgy gondolja, hogy Szabó Magda felbecsülhetetlen szellemi értéket hagyott hátra, ezért úgy döntött, hogy 2017-ben – az írónő születésének 100. évfordulóján – Szabó Magda-szobrot adományoz Debrecennek. E. Lakatos Aranka szobrászművész alkotása a város főterén, a Kossuth téren látható.

Galéria

Debrecen díjazottjai

Hirdetés

Hozzászólás

Hirdetés