Hirdetés

Jelentkezés! Három óvoda jelölhető meg Debrecenben

civishir.hu

2018.02.14. 08:58

Jelentkezés! Három óvoda jelölhető meg Debrecenben

Eljött az idő.

Hirdetés

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvodába történő jelentkezés

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lap kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a város honlapjáról.

A jelentkezési lapon a szülő 3 óvodát jelölhet meg a 33 önkormányzati fenntartású óvoda közül, amely lehet nem körzetes is.

A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi!

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a www.debrecen.hu oldalról letölthető.

A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni február 16-ig.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb március 9-ig.
Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt nyert a gyermeke.

A beiratkozás időpontja: április 25-26., pótbeiratkozás: 2018. május 8.
óvodabeiratkozás

Hirdetés

Hozzászólás

Hirdetés