Legyen a Cívishír a kezdőlapom! |  Kedvencekhez adom |  RSS 

Civishir.hu

Martina, Gerda
2015.01.30.
Válaszol a Sípos utcai óvoda vezetője
Nyomtatható verzió Cikk küldése e-mailben Üzenet a szerkesztőnek
2012-02-14 22:28
86 hozzászólás

Debrecen – Szentpályné Mudri Margit szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelét az alábbiakban rövidítés és változtatás nélkül közöljük. Szó van benne mindarról, ami miatt támadták: az oktatási munkáról, a Hit Gyülekezetéről, a kolléganőről, a hatóságról. És Ágoston Tiborról is.

Válaszol a Sípos utcai óvoda vezetője
(Fotó: siposovi.hu)
hirdetés

Az elmúlt napokban különböző sajtótermékekben az az információ jelent meg, hogy lemondtam vezetői megbízásomról, azt sugallva, hogy ezzel elismertem volna az ellenem és az intézményem ellen megfogalmazott állítólagos törvénytelenségeket. Ezzel szemben a valóság teljesen más!

Szeretném hangsúlyozni, hogy vezetői megbízásomról nem lemondtam, hanem az Oktatási törvényben rögzített és meghatározott módon a megbízásom visszavonása iránti kérelmet nyújtottam be. Tehát felajánlottam a lemondásomat azért, hogy az aljas politikai támadásnak kitett intézményt, szakmai közösséget és elsősorban a gyermekeket megóvjam attól, hogy alantas politikai célok érdekében eszközül legyenek felhasználva, hiszen értük üzemeltetjük az Óvodát. A Jobbik politikai támadást indított egy Magyarországon törvényesen bejegyzett, és törvényesen működő felekezettel szemben a parlamentben, majd miután aljas politikai célját ott nem tudta elérni, odáig süllyedt, hogy gyermekeket és kisgyermekes családokat zaklat céljai elérése érdekében. Köztudott ugyanis, hogy a Sípos utcai Óvoda Debrecen város legnagyobb közoktatási-nevelési intézménye. Valamint az is, hogy az elmúlt években számtalan szakmai elismerésben részesült és 1970 óta folyamatosan 110 százalékos kihasználtsággal működik köszönhetően az elégedett szülők által keltett jó hírünknek.

Magamról röviden csak annyit, hogy immár 42 éve dolgozom a pályán, ebből 26 évet óvodapedagógusként, 16 éve pedig óvodavezetőként. Munkámat folyamatosan ellenőrizte a fenntartó, amit minden esetben dicsérettel zártak. Mindig nagy lelkesedéssel igyekeztem csendben, alázatosan a gyermekekért dolgozni és egy szakmailag és emberileg is megfelelő közösséget a nevelés- oktatás ügye mellé állítani.

Szakmai munkámat elismerve vezetői megbízásomat minden esetben megerősítették. Céljaink között kezdettől szerepelt például az is, hogy lehetőség szerint ne csak az önkormányzati költségvetésre alapozzuk lehetőségeinket, így a megfelelő jogi háttér biztosította lehetőséget kihasználva az elsők között hoztuk létre 1994-ben külső vállalkozók, óvodapedagógusok valamint a szülők támogatásával a „Csillagvirág Óvodai Alapítványt”, a gyermekek oktatáshoz szükséges fejlesztő eszközkészlet gyarapítása érdekében. Örömmel mondhatom, hogy a SZJA 1 százalékos felajánlásának is köszönhetően évről évre növekedett a támogatásra felajánlott összeg, köszönet érte a szülőknek és a támogatóknak, akik nap mint nap láthatták az óvodai munka színvonalát.

Vezetésem alatt a szakmai munka javítása érdekében kollektívánkban a tavalyi évig bezáróan 17 fő szerzett diplomát az óvodapedagógus végzettsége mellé, és kezdtük el tudásunkat hasznosítani a fenntartó által is minősített és elfogadott komplex prevenciós programban foglaltaknak megfelelően a minőségi munka színvonalának emelése és a gyermekek fejlesztése érdekében.

Közös szakmai munkánkat minősíti, hogy Debrecen Megyei Jogú Város „Tehetségbázis Óvodája” címet nyertük el 2009-ben, 2011-ben pedig regionális akkreditált tehetségpont lettünk, maximális pontszámot elérve.

A szakmai munkánk iránti elkötelezettségünket bizonyító néhány tény:
- a fenntartó önkormányzat Oktatási Osztályával közösen eredményesen pályáztunk egy teljesítmény motivációs rendszer kidolgozására, melynek megvalósítása a mai napig is tart, dokumentált és ellenőrizhető módon;
- 2000 Comenius Minőségbiztosítási Rendszert építettünk ki az óvodában a Bethlen Gábor Szakközépiskola mentorálásával, amelyet folyamatosan működtetünk;
- óvodánkban a kötelező foglalkozásokon túl 23 fejlesztő műhelyeket alakítottam ki kollegáimmal együtt, amelyeket teljes kihasználtsággal működtetünk, bizonyítva az szükségességét a szülők és a gyerekek részéről;
- a szülőkkel való kiváló együttműködésünket jelzi az is, hogy eredményesen indultunk a TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatán, amelynek keretében mind szülők, mind a pedagógusok ingyenes képzésben részesültek;
- a kollégákkal való szoros szakmai és emberi együttműködésre példa, hogy 2009-ben nevelő-testületemmel indultam a TÁMOP Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program pályázatán, amelyen való indulás és megvalósítás jelentős, munkaidőn felüli munkával járt. Ezen a programon Magyarországról valamint a határon túlról több száz ember vett részt délelőtt az óvodában, délután a Lovardában. Neves előadóink voltak, többek között Dr. Czeizel Endre professzor, Dr. Balogh László professzor (Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke és a Magyar Tehetségsegítő Tanács alelnöke, a DE tanára) és Pappné Gyulai Katalin (DMJV Oktatási Osztályvezető) és felléptek óvodánk, illetőleg a város tehetséges iskolásai is.

Ez csak néhány, a teljesség igénye nélkül.

Mindig fontosnak tartottam a folyamatos szakmai előrelépés mellett, hogy a fenntartóval való viszony megfelelő legyen, ezért minden esetben együttműködtem mind a képviselőtestület, mind az Oktatási Bizottság tagjaival. Soha semmilyen formában nem zárkóztam el az intézmény ellenőrzésétől, látogatásától, amennyiben az nem járt a házszabályban elfogadott rend megbontásával és nem zavarta a szükségesnél nagyobb mértékben a nevelési, oktatási munkát, a gyerekek nyugalmát.

Felháborítónak tartom, hogy Ágoston képviselő politikai ambíciója érdekében nemtelen és emberi normák szerint megmagyarázhatatlan támadást indított az elmúlt egy évben személyemmel és az intézményben folyó munkával szemben. Céljának megvalósításának érdekében aljas módon nem volt figyelemmel sem a gyerekekre, sem a szülőkre, sem az elmúlt években kialakult szakmai közösségre. Érthetetlen eljárásának mozgatórugója kizárólag egy államilag elismert egyházzal, a Hit Gyülekezetével szembeni esztelen és érthetetlen gyűlölete. A fenti eredmények tükrében ugyanis – szerénytelenség nélkül merem állítani – az intézményről, az itt folyó oktatási, fejlesztési munkáról és annak eredményéről csak jót lehet mondani.

A Jobbik képviselője a demokrácia által biztosított jogosítványaival visszaélve, egy volt kollégámmal folytatott személyes beszélgetésünket és levelezésünket megmásítva, hamis színben feltüntetve, és az engedélyem nélkül nyilvánosságra hozva meghurcolt mind a kollégáim, mind a szülők, mind a sajtó nyilvánosságán keresztül a város lakossága előtt is. Emberileg sajnálom a volt kollégámat, aki egy személyes családi tragédia kapcsán fordult hozzám segítségért és vigaszért. Munkaidőn túl folytatott elektronikus levelezéseinkkel, úgy éreztem, segíteni tudok neki. Teljesen váratlanul ért, hogy egyszer csak Ágoston Tibor kezébe kerültek személyes hangvételű, bátorító leveleim. A tartalmát pedig teljesen kiforgatták.

A képviselő amellett, hogy személyemet megtámadta, az elmúlt időszakban változatos módon próbálta ellehetetleníteni a szakmai közösség munkáját is. Például a szülőkre gyakorolt nyomás következtében igyekezett megrendíteni az intézménybe és így a fenntartóba vetett bizalmat is. Kinevezett felelős vezetőként ezt természetesen nem engedhettem meg. Nem járulhatok hozzá, hogy bejelentés nélküli látogatásai során beleszóljon a szülői értekezlet témájába, bekiabálásaival megrökönyödést és félelmet kiváltva a jelenlévőktől. Az intézményben tartózkodó gyermekek nyugalmának biztosítása miatt nem engedhetem meg, hogy egy nagy hangon kiabáló és erőszakos ember felborítsa a megszokott napirendet és ezáltal zavart okozzon a szülők által védelmünkre bízott óvodásokban.

A hazug vádaskodásairól sokat elárul az a tény, hogy miközben folyamatosan arról beszél, hogy én a Hit Gyülekezete iskolájába „terelem” a gyerekeket, ezzel szemben a valóság az, hogy – hangsúlyozom a képviselő fellépésétől függetlenül – óvodánktól a 2011-2012-es tanévben közel 80 gyermek fog ballagással búcsúzni, akik közül 35-an adták be nem állami fenntartású iskolába jelentkezésüket, közülük mindössze 10-en a Hit Gyülekezete által fenntartott intézménybe, míg 13 gyermekünk a Református Egyház által fenntartott általános iskolában fogja tanulmányit megkezdeni!

A jelenleg folyamatban lévő eljárásról nem lenne szerencsés a részemről véleményt formálni – tekintettel arra, hogy abban érintett vagyok személy szerint én is – ugyanakkor annyit azért szeretnék kiemelni, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatósága a kérelmező öt panaszából hármat elutasított és egyértelműen megállapította, hogy a kérelmezőt nem érte hátrányos megkülönböztetés és zaklatás azért, mert „nem lépett be” a Hit Gyülekezetébe.

Fentiek miatt úgy döntöttem, hogy a leghatározottabban visszautasítva a hazug rágalmakat, a gyerekek, az intézmény, a szakmai közösség és a fenntartó érdekében felajánlom a vezetői megbízásom visszavonását, hogy a közelgő nyugdíjazásomig hátralévő időben életem céljának megfelelően óvodapedagógusként szolgálhassam tovább a szeretett gyermekeket.

Debrecen, 2012. február 14.

Tisztelettel: Szentpályné Mudri Margit

Címkék: óvoda, Sípos utca, egyenlő bánásmód,

Kapcsolódó cikkek:

Feliratkozás hírlevélre
civishir.hu  
hirdetés
 
 
Share |

Hozzászólás a cikkhez Hozzászólás írásához kérjük, lépjen be!
Név:
Hozzászólás szövege:
A hozzászólás elküldéséhez, kérem, írja be a képen látható karaktereket!

A felhasználási szabályzatba ütköző hozzászólásokat szerkesztőségünk bármikor törölheti.


  Figyelő írta 2012-02-24 21:45:43  
Csak figyelem mi folyik kis hazánkban. "Magyar becsületes" emberek becsületes magyar embereket szapulnak. Ok?, vajon az-e az igazi ok, amit az emberekkel láttatni akarnak. Emberek, akik azt hirdetik magukról, hogy rendet akarnak tenni ebben az országban. Az ő rendteremtési törekvéseiket pedig minden esetben anarchia követi. Egymásnak esnek olyan emberek, akik addig jól elvoltak egymás mellett. És ebbe beszállnak olyan emberek, akik tudni vélnek dolgokat, mert hallottak már valamit valakitől, de kitől is? És persze egy-két infó mindjárt szakértővé növeli az embert. Jobbikos képviselő Úr pedig számon kéri az óvodavezetőt, hogy megfélemlítette kollégáját. Kérdezem én kinek a szimpatizánsai, és kik azok akik bizonyos települések utcáin feketébe öltözve masíroznak az utcákon. Roma gyerekek szórakoztatására (már bocsánat), vagy busójárás lenne?? Ki félemlít meg kit ebben az országban. És Önöket mikor számoltatja már el végre valaki a tetteik miatt?
Több a Jobbik ideológiájával azonosult fél militáns szervezet ugyan miért gyakorlatozik fegyverekkel egy békés, szabad országban? Buzdítják az embereket, hogy bátran keressék Önöket leveleikkel, és Önök majd végére járnak az ügynek Ágoston Úr? Ki adta Önöknek az igazságosztó szerepét? Önök mégcsak azt sem mondhatják - már bocsánat - hogy a két harmad.
Az Önök pszichológiája az, hogy ha valakiről sokat állítunk valamit akkor azt úgyis elhiszik. Csak sokat kell szerepeltetni a témát a médiában. Emberek, attól hogy valami orrba-szájba ömlik a médiából attól feltétlenül igaz az?? Itt senki nem vizsgál már meg semmit, van még józan paraszti és? Tudunk még a dolgok mögé nézni? Megvan még a képességünk arra, hogy gondolkodjunk. Ne legyünk már instant emberek, akik azt eszik amit adnak!
Lehet, hogy voltak hibák a vezető munkájában, de pusztán azért mondani valakiről ítéletet, és azért megbélyegezni mert jár valahová, mert van valamilyen vallása, vagy nézete, hát ez szomorú. Ezek szerint Hgy-s ember=rossz, dúsgazdag, csaló, családromboló. Jobbik és szimpatizánsai=jó, becsületes, hazafi, istenfélő?????
Ki akarja ezeket a sztereotípiákat elhitetni? És emberek maguk ezt mind elhiszik, ezt tapasztalják?
Valaki attól magyarabb-e, hogy a nagy Magyarországból is a legnagyobbat ragasztja a kocsijára, vagy attól hogy a maga módján tesz ezért az országért, városáért, falujáért, embertársaiért, és gürcöl, mégha oly nehéz is, és nem menekül nyugatra.
Képviselő Úr Önt az Ötv. sem hatalmazza fel arra, hogy valakiről ítéletet mondjon, azt, hogy ki hozhat ítéletet, és mikor bűnös egy ember azt más törvények szabályozzák. Önt az Ötv. nem hatalmazza fel arra, hogy egy intézményben kedve módjára cselekedhessen, mint képviselő. Javaslom olvasgassa még egy kicsit. A jog Önnek ad bizonyos jogosítványokat, de azt nem a maga módján kell értelmezni, és legfőképp nem visszaélni vele.  Elemző írta 2012-02-24 19:54:41  
Napok óta megy ez a "Baba téma", most már én is kíváncsi voltam. Végig olvastam a bejegyzéseket és meg kell, hogy mondjam, meglepődtem. Magyarország szabad ország, vallásszabadság és szólásszabadság jellemzi. Ebben az országban nem egy vallás "uralkodik", sem keresztény, sem buddhista, sem hindu,sem jehovista,sem mormon, és mindenkinek jogában áll megosztani a nézetét másokkal, legyen az akár vallási, akár politikai vélemény. Ami a "babás" fórumokon túlsúlyban van, azok viszont mind számomra feltűnő módon az emberi méltóság gyalázásai, egy olyan emberé, aki hosszú éveken keresztül munkálkodott és még ha történetesen közben "hites" is lett, informátoraim szerint 3-4 éve, miért kell ekkora feneket keríteni egy munkahelyi konfliktusnak. Szabad országban élünk tudtommal. Lenne ekkora porfelhője ennek, ha ez a Baba néni történetesen katolikus hitre tért volna át? Miért olyan nagy ügy, hogy abba a "hites" iskolába mennek 80-ból tízen? Hallottatok már ti annak az iskolának a növekvő szakmai előrehaladásáról, eredményeiről? Az a baj, hogy a Hit Gyülekezete iskolája? Nem erről szól a demokrácia, meg a szabadság? Miért kell ekkora feneket keríteni, hogy milyen konfliktus van F. Erzsébet meg főnöke között? Ez az egész úgy tűnik, a Hit Gyülekezete ellen megy, mert kiállnak a zsidóság mellett egy olyan országban, ahol egyre jobban hallatják a hangjukat a zsidóellenes nyelvek. Én egy szabad országban élek, ahol igenis joga van mindenkinek azt megvédeni, akit akar, annak pénzt adni, akinek akar, oda járni, ahova akar, ott dolgozni, ahol akar. Bármit is tett a vezető, kizárt dolog, hogy akkora, hogy így meghurcolják, mert akkor minden egyes magyar intézményben elő lehetne kapni bárkit, aki beszél a vallásáról. Biztos vagyok benne, hogy hibázott már "hitetlen" korában is ez a Baba néni, de minden egyes vezető beosztású ember, hisz EMBER, tehát elég ellenszenves dolog a hite miatt így kitenni ennek, még ha egy óvónőnek konfliktusa is volt vele. Egy olyannak, akinek itt a falakon üzen a saját kollégája, hogy fedje fel magát. Mi ez az egész? Még egy utolsó megjegyzés. Az, ahogy írtok arról, milyen az arány a csoportokban, a "hitesek" és mások. Engem rémisztően emlékeztetett a sárga csillagra. Most nem járhatnak oda, ahova akarnak? Közel van az iskolájukhoz, miért baj az? Kicsit rémisztő ez a kép. Nem mehetnek oda, ahova akarnak? Nekem úgy tűnik, a fő baj, hogy SZMM a HGY-be jár, de nem oda jár, ahova akar? Miért ne lehetne önkormányzati óvoda vezetője hites? Miért? Akkor ne legyen katolikus se, református se, buddhista se, ja és ne is tartsanak karácsonyt, ja, és akkor ateista se legyen, mert az is hit, mert bizonyítani nem tudja, hogy nincs Isten.
Kedves Szentpályné Mudra Margit!
Bármit is tett, biztos vagyok benne, semmi olyat, amiért ezt érdemli! Tartson ki! Elvileg ez egy szabad ország!  Pogány írta 2012-02-23 14:14:25  
Az ki nem dolgozott Margitunkkal,csak mint pl.szülő védi,nagyon rosszul teszi.Zsarnok volt és félkegyelmű,kiégett s ezt be kellett volna látnia idejében.Már rég nyugdíjas és miért töltötte be még a vezetői pozíciót???Mert élt benne a hatalom vágya!Ezen levele,aki dolgozott vele tudja h. hazugság.DE Urunk útjai kifürkészhetetlenek!!!!Ej-ej Margit!!!Az Úr ám látta te mit művelsz felebarátaiddal és látod ez lett a vége!!!De még nincs vége... :D  Valaki 1-nek írta 2012-02-18 19:46:08  
Tisztelem a Stílusodat!
Tényeket írsz, nem vádolsz, nem acsarkodsz, nem rágalmazol, csak leírod amit megtapasztaltál.
Teljes mértékben tudok azonosulni az általad leírtakka, tökéletesen egyetértek veled.
Gratulálok!  ügyintéző írta 2012-02-17 20:30:54  
én hivatalból olvastam, hogy pedagógiailag kiváló munkát végeznek. És igenis benne van az anyagokban a népmese, népdal, tündérmese is.  értetlenke írta 2012-02-17 18:23:18  
Szülő vagyok,de nem értem,hogy milyen alapon foszják meg a gyerekemet a tündérmesétől az óvónők.Az,hogy a gyülisek nem engedik bábszinházba a gyereket,az magánügy.Az is,hogy milyen jelmez van rajta farsangkor.De nekem ne szabja meg, a gyereket pedig ne fossza meg az élménytől.Mivel tudta megindokolni,-a sok vizsgálatkor-hogy miért nincs a tervezésben népmese,tündérmese.Vagy oda beírták,csak nem valósult meg?  karikás írta 2012-02-17 17:41:22  
Jól látom, a problémát maga a lemondott diktátor generálja továbbra is? Indulatosak a beírók! Miért? Szorul az a bizonyos.?
Név nélkül a dolgozók közül néhányan (tisztelet a többieknek) csak úgy csaholnak, talán azért, mert nem lesz ezután plusz apanázs?
Már van olyan személy, aki elismerte, mi az mit kapott azért, hogy bevállalt dolgokat a lejáratásból. Ha az illető olvassa a sorokat, akár reagálhatna is a leírtakra.
Csak bátorítani tudom a dolgozót, már nem veszíthet, csak nyerhet!  Hazugnak írta 2012-02-17 04:11:14  
Baba drága!

Semmit nem változtál,a szektád sem tett jobbá.
Ugyanolyan hazug és nyalis vagy,mint voltál.
Üdv:Szupernagyi  Baba néninek írta 2012-02-16 19:47:09  
nem kell fizetni az 1000Ft-ot március elsejétől?
családdokkal tett jót.
Hála Neked!

  Oktatási osztálynak írta 2012-02-16 19:32:56  
A vezető 2 éve semmit nem csinál,csak az " ügyeit" rendezi,
Lejáratta a saját óvodáját.
Ki akar már ilyen emberrel dolgozni.

  nocsak írta 2012-02-16 18:31:59  
Ezek a HIT-gyülis védelmezők rémisztően el vannak kábítva.
Nem fogják fel, hogy a lényeg a (volt) vezető törvénysétő tevékenysége VOLT. Alapítsanak HIT gyülis ovit legyen ott a főnök, fizessenek akárhány százalékot, hülyítsék az ovisokat, a szülőket -ez demokretikus joguk-. DE NEM ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYBEN!  Samuel írta 2012-02-16 18:13:24  
Valaki babanéninek nevezte a lemondott vezetőt:

Bele gondoltál, egy nyugdíjas korú hölgyet, nőt kollégái babanéninek neveznek. Ez azt mutatja, hogy nincs megelégedve magával, korával, küllemével.Fiatalabbnak szeretett volna tűnni.
Lehet, hogy éppen ez volt a lemondott vezető baja, mert ezzel szemben Federics 4 diplomás, korát meghazudtoló külső, kiegyensúlyozott és szorgalmas.
Mindent értek már.  kurvázónak írta 2012-02-16 17:40:19  
Ön az Óvoda dolgozója, remélem, ezek után már nem sokáig!? Micsoda indult az, amely Önt elragadta? Ön óvónő, vagy a karbantartó? Szégyellje magát! Ja, lehet, hogy féltékeny?
Figyelem!!!!
Szép lassan kibújik a szög a zsákból, ki derül milyen lélek, fortélyos félelem uralta az óvoda életét. Meg az, hogy kik uralkodtak abban, gratulálok megnyilatkozásához!Tisztább lett a kép.
Tudja mekkorát ártott kurvázó mondatával az óvodának, el sem tudja azt képzelni. A képviselő Önhöz képest csak csikkes tanonc. Remélem, olvassák a szülők, no meg a fenntartó részéről is valaki!
Aljassága és dühe kikapcsolta a kontrollt Önnél,és észre sem vette, hogy Ön sem névvel írt.
Ezek után mit lehet mondani, számon kérni Önön? Következetes, mint a lemondott főnöke!  Képviselú írta 2012-02-16 16:42:38  
Képviselô Úr, Ön mit ért el az életben? Mit tud letenni az asztalra? Azért kérdem, mert olvashattuk a Vezetô eredményeit, több mint 40 sikeres évét a pályán. De ÖN. ÖN kicsoda? Mit pattog itt?  Képviselú Úrnak! írta 2012-02-16 16:42:18  
Képviselô Úr, Ön mit ért el az életben? Mit tud letenni az asztalra? Azért kérdem, mert olvashattuk a Vezetô eredményeit, több mint 40 sikeres évét a pályán. De ÖN. ÖN kicsoda? Mit pattog itt?  Federicsnek írta 2012-02-16 16:34:03  
Kedves Erzsike, olyan bátran keménykedsz itt, miért nem mered kiírni a neved mint ágoston tibor? Félsz valamitôl? Mások háta mögül kynnû lövöldözni.
Kollégád vagyok, és az egész kollektíva utál téged. Mindenki azért menekül mellôled, mert fenyegtôzöl, amíg a gyerekek alszanak, te a kertésszel fertelmeskedsz, korodhoz képest, olyan vagy mint egy kurva. És még a saját neved sem mered kiírni. Szégyelld magad!  Hajdu Zsuzsanna írta 2012-02-16 16:24:50  
Kedves Hihetôen
Nem vagyok tagja, de a szülôk akikkel beszéltem mind meg voltak elégedve a vezetôvel. Engem sohsaem próbáltak megtéríteni. És a gyermekeimet sem, pedig az egyik fiamnak Hitgyülis óvónôje volt, és semmi problémánk nem volt vele. Ugyanolyan kedves volt mint a többi. nem értem mi bajotok velük. Miért nem lehetnek el maguknak?  bolondezanő írta 2012-02-16 15:32:57  
Margit! Hát nézzed már meg, hogy mit nyilatkoztál!!!
- egy volt kollégámmal folytatott személyes beszélgetésünket és levelezésünket megmásítva, hamis színben feltüntetve, és az engedélyem nélkül nyilvánosságra hozva meghurcolt mind a kollégáim, mind a szülők, mind a sajtó nyilvánosságán keresztül a város lakossága előtt is.
Emberileg sajnálom a volt kollégámat, aki egy személyes családi tragédia kapcsán fordult hozzám segítségért.

Ma is kolléganőd az a személy, akiről múltidőben beszélsz! Valami kontroll probléma van?
Zavarodott elme, az agyadra ment a hatalom elvesztés érzése?  Racionálisnak-nak írta 2012-02-16 13:03:10  
Szerinted a szektavezetőtök normális?
Látta már elmeorvos?  Racionálisnak-nak írta 2012-02-16 12:48:59  
messze elgurult a gyógyszer, segítsek megkeresni? :-)  Ki kicsoda? írta 2012-02-16 12:28:43  
Racionálisnak!

Te nem vagy racionális, csak egy elfogult hit gyülis! Ennyi...  Racionálisnak írta 2012-02-16 11:58:20  
Azért, mert az a hibbant, üldözési mániás németh sándor azt állítja, hogy nincsenek szentek, azért én még hihetek bennük.
Ugyebár?  Racionális írta 2012-02-16 11:49:25  
dopaminnak!

Szerintem pedig az az érdekes, hogy egyesek állandóan előhozakodnak ezzel a 10%-kal, holott az egész csak egy bődületes ferdítés. De erre valóban kár szót fecsérelni, csak az állítás teljes abszurditására szerettem volna felhívni a figyelmet, amit többen olyan magabiztosan hangoztattak a kommentelők közül.

Minden tiszteletem az ünnepeinkké! Mindenkinek megvan a saját lelkiismereti szabadsága arra vonatkozóan, hogy hogyan ünnepli őket, amit valóban nem szerencsés szóvá tenni, de ez alapján sztereotipizálni sem!  Lilla írta 2012-02-16 11:46:56  
"Gyanítottuk, hogy Németh Sándor akkor beszélt Jézabelrol
(az elnyomó, uralkodó asszonyról), ha igyekezett lenyomni magáról
Mrs. Móriját. A hívok ezalatt saját környezetükben keresték Jézabelt:
nekiestek a feleségüknek vagy az édesanyjuknak (az anyós
alaphelyzetben Jézabel volt). Arra gondolni sem mertek volna, hogy
Németh Sándor a saját Jézabelével csatázik. Meg voltunk gyozodve
arról, hogy közel 50 millió forintért azért építtette Camp Davidet
(a balatoni nyaralót), hogy legyen hova elbújnia az asszony elol.
Németh S. Judit a gyülekezet teológiai foiskolája, a Szent Pál
Akadémia foigazgatója volt. Ido múltával, ahogy a tanárok kikoptak,
S. Judit egyre több tantárgyat tanított. Doxológián beszélt az aktuális
üldözésrol, a Szolgálat az egyházban címu tárgy keretében a
tekintélyrol (ezeken ott jegyzetelt és ámenezett több évfolyam, a dicséret-
zenekar tagjai és a presbiterfeleségek félosebb—egyben „áldottabb”—
sereglete). Németh S. Judit lábujjhegyen járt, a nyilvánosság
elott mindig dupla sebességgel, és egy oktávval magasabban
beszélt. Ezért nem volt könnyu beállítani hozzá a mikrofont. Kedvenc
témája az volt, hogyan fejezzük ki hálánkat a szolgálati ajándék
(és családja) felé. A jelenlétében mindig úgy éreztük, hogy nem
vagyunk elég hálásak. Legjobb tanítványa, Hack Márta, hozzá hasonlóan
rendszeresen tartott eloadásokat a „derék asszonyról”, ami
egy idore kezelhetetlenné tette a feleségeket."  Lilla írta 2012-02-16 11:31:07  
"A biztonsági szolgálaton azon az estén különös nyugtalanság látszott.
Nem az a szokásos, szorongással teli bizonytalanság, amellyel
általában a vezeto lelkész érkezését várták. Érezni lehetett, hogy a
nehezén már túl vannak: Németh Sándor megérkezett. Erre utalt az
is, hogy bárki szabadon használhatta a bejáratot. A fegyveres biztonsági
szolgálat csak a pásztor szobája felé vezeto utat tisztította
meg a gyülekezet tagjaitól. Erre azért volt szükség, nehogy olyan
ember akadjon Németh Sándor útjába, akit látni sem bír. Nehogy
emiatt lemenjen róla a kenet. Bizonyos emberek látványa elemi indulatokat
váltott ki belole. Ez önmagában bizonyította, hogy rossz
szellem (démon) lakozik azokban az emberekben. A biztonsági
szolgálat nem kockáztathatta, hogy miattuk ne áradjon ki a Szentlélek"

"A háttérben akkor már dolgozott az ügyön az imakommandó:
ütötték, vágták az államtitkár démonait. Minden a legnagyobb titokban
zajlott, csak annyit lehetett hallani, hogy már öntik a lelket Németh
Sándorba, aki—mint minden ilyen esetben—ezúttal is hisztérikus
rohamot kapott saját bizonytalansága miatt."


http://mek.niif.hu/03200/03271/03271.pdf
Bartus László
Fesz van
A Hit Gyülekezete
másik arca  dopamin írta 2012-02-16 11:18:27  
Azért az érdekes, hogy minden szülő, aki az óvodavezető védelmére kel, elkezdi nyomni a hitgyülis szöveget.
Arról a 10%-ról is, ami szerintük nem igaz, de mégis, mert nem kötelező, "csak" szigorúan ajánlott.
Tessék elképzelni, hogy mi is ugyanabban a demokráciában élünk és itt van farsang, márc.15. , húsvét, május 1., pünkösd,okt. 23., mindszentek napja(nov.1.), mikulás, karácsony, szilveszter, újév.
Állami ünnepek!
Állami óvoda!
Nem hitgyülis!  valaki 1 írta 2012-02-16 10:58:18  
Elgondolkodtatónak!

Az hogy az óvoda "jól működik" (kívülről nézve) nem csak a vezető érdeme! Itt senki sem ejt szót az óvónénikről akik a legnagyobb vesztesei ennek az ügynek. Az hogy egy csoport miért működik jól az 90%-ban az ott dolgozó óvónéniken és dajkán múlik. Itt is mint minden oviban vannak jobb és kevésbé jó csoportok. Mi annak idején a lehető legjobb csoportot fogtuk ki. Csak az óvónénin múlott, hogy kezeli le a gyülis és nem gyülis szülők közötti ellentéteket, hogy mennyire engedi befolyásolni a csoport munkáját. Csak rajtuk múlott, hogy bevállalták a bábszínházat, kettéosztva a csoportot stb. stb. Le kell szögezni nem minden gyülis szülő próbálta, próbálj befolyásolni a dolgokat, szerintem ez intelligencia kérdése. Volt olyan gyülis szülő, aki nem hozta oviba a gyerekét farsangkor, de volt olyan is aki leállt veszekedni a másik szülővel, hogy az ó gyereke miért vámpírnak öltözik mert náluk ugye nincsenek csodalények. az óvónéninek figyelni kell, nehogy azt mondják a gyülis gyerekre "te kis ördög", vagy "imádlak" mert akkor a szülő már szól mert náluk imádni csak az Urat lehet. Sok érdekes dolog történt mióta a vezető is bemerítkezett. A teljesség igénye nélkül: elküldik az óvoda egyik legjobb óvónénijét nincs státus. Biztos véletlen, hogy eltelik pár hét és varázsolnak státust egy másik óvónéninek és az is véletlen, hogy ő pont gyülis. Vagy valaki megkérdezi a vezetőt nincs e véletlenül dajka állás, szeretne elhelyezkedni. Persze nincs de ,mit ad isten , mégis csak van állás és persze teljesen véletlenül megint egy gyülisnek. Jelzem akit felvettek sokkal alacsonyabb a végzettsége. És ezt lehetne sorolni a végtelenségig. Az óvónéniknek a legnehezebb ebben a kettős helyzetben dolgozni. Mind a két oldalnak megfelelni. Szóval, kívülről nézve jó az óvoda és igen nagyon jó a képzés és igen vannak nagyon jó óvónénik. Lehet ezek a dolgok apróságok, de nagyon össze tudnak gyűlni, és kérdés hogy meddig ment volna el ha most nem robbant volna ki ez a dolog.  Racionális írta 2012-02-16 10:26:07  
Csatlakoznék az előttem szólóhoz (Elgondolkodtató). Az óvoda vezetője egy rendkívül lelkiismeretes, szakmája csúcsán álló személy. Véleményem szerint ez az egész ügy egy közönséges lejárató kampány, amely nem is annyira a személy, mint amennyire egy Egyház ellen irányul. A kommentelők java része soha életében nem járt az óvodában, ahogy a támadások keresztüzében álló személyt sem ismeri, ennek ellenére gátlástalanul fogalmaz meg olyan rágalmakat, amelyek minden reális alapot nélkülöznek.

Amint látom, vannak tények, amelyeket nem lehet vitatni, de azt viszont indokolatlannak és felháborítónak tartom, hogy ezeket a tényeket a legkülönfélébb vádaskodások és túlzó, következetlen kiegészítések követik, amelyek célja egyértelműen lejárató propaganda folytatása. Az óvoda vezetőjének vallási hovatartozásának a belekeverése a kérdésbe teljességgel szükségtelen, az ügyre semmilyen érdemi hatást sem gyakorol, ennek ellenére sokan nem riadnak vissza a Hit Gyülekezetével szembeni válogatott hazugságok megfogalmazásától sem (mint például hogy elveszik az emberek pénzének 10%-át, amely egy egyszerűen nevetséges vád). Tudtommal a tizedfizetés egy bibliai elv, amelyet a történelmi egyházak is gyakoroltak a múltban. A különbség csupán annyi, hogy míg bizonyos történelmi korokban ez egy mindenki számára kötelező teher volt, addig a Hit Gyülekezetében ez TELJESEN ÖNKÉNTES alapon történik. Mindenki a belátása szerint adakozik akkor és annyit, amennyit személyes döntése alapján jónak lát, semmilyen jellegű kényszer nincs(ezt csak a miheztartás végett tartottam szükségesnek hozzáfűzni).

Mindenki tudja, hogy nincsen tökéletes vezető, de abban mindenki biztos lehet, hogy Baba néni minden tekintetben elsősorban a gyerekek érdekeit szem előtt tartva járt el. Azért vannak rábízva a gyerekek, hogy ezt tegye. Eddigi munkássága bizonyítja, hogy valóban egy olyan emberről van szó, aki szívvel-lélekkel a rá bízott csemetéknek szánta oda az életét. Senkinek ne legyen kétsége affelől, hogy hasonló ügyek tucatszámra kirobbanhatnának, ha ez valóban szükséges lenne és bizonyos személyek érdekében állna. Jelen esetben ez történt. A Jobbik minden lehetséges eszközzel igyekszik a Hit Gyülekezete és a hozzá tartozó emberek ellen fellépni (ezt bizonyította a Parlamentben való kardoskodásuk is a Hit Gyülekezete egyházzá nyilvánításával szemben). Kötelességüknek érzik, hogy "megóvják" a magyar állampolgárokat egy olyan közösségtől, amelynek társadalomra gyakorolt hatása bármilyen mércével mérve csak pozitív pusztán azért, mert a közösséghez tartozók világnézete és a gondolkodásmódja nem összeegyeztethető az ő ideológiájukkal. Ez az, ami véleményem szerint teljesen antidemokratikus!  Elgondolkodtató írta 2012-02-16 08:51:07  
Tisztelt kommentálók, nem értem és nem is akarom felfogni, hogy miért kell egy olyan ember ellen értelmetlen és hamis vádakat felhozni, aki már 42 éve becsületesen és minden tiszteletet kiérdemelve végzi el a munkáját!? Amit az is bizonyít, hogy a szóban forgó óvoda eddig is az egyik legelismertebb intézmény volt a városban ahova a szülők bizalommal beírathatták a gyermeküket anélkül, hogy bárkit is bármi nemű diszkrimináció ért volna vallási vagy etnikai hovatartozása miatt. Véleményem szerint inkább legyünk hálásak az olyan intézményekért és az ott dolgozó embertársainkért, akik becsületesen és idejüket nem kímélve látják el a rájuk bízott feladatokat.  dopamin írta 2012-02-16 08:45:29  
Laci78

Isten mentsen meg engem a hitgyülitől.
Imádkozz inkább a szektádért.  nocsak írta 2012-02-16 08:19:26  
Ágoston levele világos, tényekre alapozott. Úgyhogy kedves HIT-es vagy \"csókos\" vezetővédők jobb ha leállnak mert még több törvénytelenség fog kiderülni és Önök is besározódhatnak.  Babanéninek írta 2012-02-16 08:13:51  
Ne félj ezektől a fröcsögésektől Baba néni!Többen vannak veled, mint ellened!!!:o)  Az oláh írta 2012-02-16 08:05:33  
az oláhnak-nak:
Nem erről van szó. Ez egy üres lózunk, amit bárkire vagy bármire rá lehet húzni.
Az agymosott szektatagokat kiszakítják családjukból, mert azok a sátán hívei. Így akadályozzák meg, hogy bármilyen befolyásuk legyen a szektatagra, és az megszűnjön, mint pénzforrás.  Képviselő Úrnak írta 2012-02-16 07:13:16  

Derüljön ki az igazság.
Járjon a csalások végére.

  hihetően írta 2012-02-16 07:11:50  
Zsuzsanna!

Gratulálok gyermekei számához. Ön azon csoport egyik tagja, akik az Óvodán belül a kiemelt figyelmet kapták.
Volna egy kérdésem: Ön tagja annak a szerveződésnek,közösségnek, amelynek tagja a lemondott vezető, részt vesz alkalmaikon?  Tudatos írta 2012-02-16 07:01:08  
Tudod, vannak isteni és vannak földi törvényeink. Ha a földit megsértjük, az istenit is megsértettük sok esetben.
És van eset, amikor a két világ törvénye fedi egymást:
a - Ne hazudj! – Hamisan ne tanúskodj! Sz.M.M esetében sajnos ez történt.
Azért imádkozz, hogy ne rózsaszín ködbe, szédületes állapotba lásd a történetet, hanem tény és tárgyszerűen.  Laci78 írta 2012-02-15 23:16:15  
Kedves dopamin,
Nagyon rossz életed lehet, de ne aggódj, én majd imádkozom érted!!  Hajdu Zsuzsanna írta 2012-02-15 23:12:26  
Tök jó, örülök, hogy végre visszaírt a óvadavezetônô. Komolyan mondom, már nagyon zavart, hogy ennyire szivatják. ágostont nem ismerem, és Federicset sem annyira, de azt tudom, hogy nekem 4 gyermekem járta ki ezt az óvodát, és mindenkinek csak ajánlani tudom. Kedves legkör és családias környezet van. Szentpálíné pedig pénzt és ruhát gyûjtött azoknak a gyerekeknek/családoknak és kollégáknak, akik rászorultak. És ti meg %/!(=/% jobbikosok az ilyeneket szivatjátok? Akik jót tesznek másokkal? Hit Gyülis v nem, az Ô dolga. De mint személy én nagyon mélyen tisztelem, és nagy szeretettel gondolok vissza rá.  concord írta 2012-02-15 21:34:38  
Én gyakorlaton voltam a Sípos oviban és szerintem Baba néni kiválóan igazgatja. Nem vettem észre, hogy a hitét belekeverné a vezetésbe. Ahogy én látom a Hit Gyülekezete nem nevezhető szektának, csak pozitív hatásait tapasztaltam eddig a társadalomra. A hit gyülis emberek pedig jó hatással vannak az országra, rengeteg ember életét láttam helyreállni, akik ebbe a közösségbe járnak. Én nem látok semmi kivetni valót bennük. Csak józanul kellene gondolkodni és körül kellene nézni. A sebeinket pedig nem mások pocskondiázásával kell gyógyítani!  Ágoston Tibor írta 2012-02-15 21:19:47  
Ágoston Tibor válasza a Sípos utcai óvoda lemondott vezetőjének nyílt levelére

2012. február 15. - 16:43

Szentpályné Mudri Margit, a Sípos utcai óvoda lemondott vezetője a Cívishír szerkesztőségéhez eljuttatott egy levelet, amiben szó van oktatási munkáról, a Hit Gyülekezetéről, a kolléganőről, a hatóságról, és nem utolsósorban Ágoston Tiborról is. A Jobbik debreceni frakcióvezetője, az önkormányzat Oktatási bizottságának tagja az alábbiakban válaszol a nyílt levélre:

Asszonyom!

Ön több ponton olyan rágalmakat fogalmaz meg, amelyeket kénytelen vagyok visszautasítani és jogi lépéseket tenni a levél tartalma, valamint a birtokomban lévő dokumentumok alapján.

1. Kértem Önt korábban, üljünk le a nyilvánosság előtt és tegyük fel egymásnak kérdéseinket, mondjuk el kifogásainkat. A www.civishir.hu oldalon ma is biztosan megtalálhatók a vitára hívó soraim. Semmit nem reagált megkeresésemre, bár visszajelezték, hogy elolvasta azt!

2. Ön most egy okosan megírt és felépített levél soraival próbál szimpátiát, megértést, együttérzést keresni és találni a közvélemény előtt. Jelzem Önnek, ettől még az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozata Önről szól, abban Önt marasztalják el – nem engem! Annak tartalmát semminemű kiállás, összezárás nem írja felül és át. A határozatban foglaltakat még az Ön érzelmes, néhol vagdalkozós sorai sem teszik semmissé. Tudja, a becsületről, a hivatástudatról, a tisztességről most éppen nem Önnek kellene kioktatnia másokat. Drága Hölgyem, a leírtak bizonyítottak, Önt elmarasztalták! Ez nem vád, hanem tény.

3. Ön most akarva-akaratlanul kénytelen átélni mindazt, amit az óvónőjének kellett hosszú időn keresztül elviselnie. Lehet, hogy Valaki fentebbről megelégelte a viselkedését, módszerét? Tudja, ismeri: Ne hazudj! Hamis tanúvallomást ne tégy! Önről leírták a határozatban: súlyosbító körülményként vették figyelembe, hogy letagadta a jellemzések létét.

4. Asszonyom, megismétlem: nem engem marasztalt el az Egyenlő Bánásmód Hatóság, hanem Önt. Nem engem TILTOTTAK el a további jogsértéstől, hanem Önt!

5. Segítsen már, mikor volt lehetőségem a gyerekek előtt kiabálnom, bekiabálnom, vagy félelmet keltenem, Asszonyom? Arra kérem, válaszában legyen pontos!

Információim (több szemtanú) szerint Ön volt az, aki a Bánki Óvodában önmagából kikelve az asztalt verte és bizonygatta, hogy az lesz itt, amit Ön mond! Tette ezt a gyerekek előtt! Ezt kollégái is megerősítették. Az akkori történésekről a bánki gyerekek szülei a fenntartó felé panasszal is éltek. Sőt, tudomásom szerint az egyik óvónővel is megengedhetetlen hangnemben és modorban beszélt, amiért nem akart jellemzést írni. Ez is megtalálható az elmarasztaló határozatban! Emlékeztetem, a kolléganője (akit akkor hívatott magához, mindezt hallotta) a vallomásában meg is erősítette a történteket.

Nem szeretnék elveszni a részletekben, javaslom, Ön se tegye. Amennyiben viszont ez a szándéka, tegyük a jegyzőkönyveket nyilvánossá!

6. Több vizsgálatot is kezdeményeztem a fenntartónál, a szabályokat betartva jártam el. Becsatoltam minden olyan dokumentumot, amit az üggyel kapcsolatban a szülők hozzám eljuttattak. Egyéb vizsgálatokat is kezdeményeztem – ha gondolja, azok dokumentumait is tegyük a nyilvánosság elé!

Ön az 1990. évi LXV. önkormányzati törvényben leírt képviselői jogaimat belső szabályozásra hivatkozva korlátozta, amit nem neveznék másnak, mint törvénysértésnek!

Magyar becsülettel,

Ágoston Tibor
DMJV Önkormányzat Oktatási Bizottságának tagja

Debrecen, 2012. 02. 15.

szebbjovo.hu  vélemény írta 2012-02-15 19:45:06  
Én is úgy látom beindultak a HIT-esek kommentelni.
Ezt a 10%-os pénzlenyúlást nem lehet tisztára mosni.
Ez nem egyház, hanem biznisz. Erre pedig ne biztassák az ovisokat sem meg az óvónőket sem.
Úgyhogy -fájhat egyeseknek- de a lemondást el kell fogadni tisztelt önkormányzat.  St. Dügüdül írta 2012-02-15 19:21:12  
Látom ide gyűltek már a hívek.
németh sanyi boldog lehet.  dopamin írta 2012-02-15 19:18:37  
Kedves Freeman!

Eddig ennek az óvodának jó hírét nem hallottam.
Azért utálom a hitgyülit, mert láttam, milyen személyiségtorzulást okoz egyes embereknél, és még a fizetésük 10%-át is elkérik érte.
Ön szerint normális arra okítani valakit, hogy minden pénzét adja a szektának.

Az egyik ismerősöm egyáltalán nem ápolta a rákos férjét, s halála után vidám nyári ruhában jelent meg.Mindezt azok után tette, hogy belépett ebbe a pénzlenyúló szektába.
Jobb lenne ha hitgyülisek békén hagynák az állami oktatási intézményeket és nem foglalkoznának hittérítéssel ezeknek falain belül.
Mi lesz, legközelebb már a bölcsibe is beférkőznek?
Nézzenek ki maguknak egy épületet, s azt vegyék meg a hitgyülis pénzből és ott osszák az észt!
Éppen annyi társadalmi hasznotok van mint a szcinetológiának, átmossátok az emberek agyát.  komment írta 2012-02-15 19:14:13  
Egy szülőnek nagyon fontos, hogy gyermekeit biztonságban, jó légkörben tudja már a gyerekek óvodai évei alatt is: ezt maximálisan biztosítja a Sipos utcai óvoda, a vezetője is, óvónői és minden ott dolgozó személy (KÖSZÖNET EZÉRT SZÁMUKRA), akár hányszor látom (nemcsak saját gyermekeimet), hanem az ott játszó, fejlődő, növekvő ovisokat: ők erről felszabadultságukkal válaszolnak.  Freeman írta 2012-02-15 19:01:18  
Szülőként megtapasztaltam, hogy ebben az óvodában komoly szakmai munka folyik, és régóta jó híre van az intézménynek.
Ezért is írattam be a gyermekemet. Nem tudom mire jó ez a lejárató kampány, kinek van ebből haszna? Az intézménynek és a gyerekeknek/csoládoknak biztosan nem. Miért kell a Hit gyülit pocskondiázni? Az emberek tízezreinek jelent vigaszt és áldást a tevékenységük lelki és fizikai szinten egyaránt ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Kérdem én akik szektázzák a Hit gyülit és becsmérlik az óvodai vezetést mit tettek le az asztalra? A gyűlölet nem vezet semmi jóra, ezt a történelem során mar megtapasztalták az emberek. Jobb lenne, ha a kritizálók inkább valami hasznos dologgal foglalkoznának.  az oláhnak írta 2012-02-15 18:58:31  
Rohadt, elnyomó szekta? Miről beszélünk? A célkeresztedben levő közösség társadalmi hasznossága nem is kérdés: a helyreállt életekben mérhető, (ez tény, ez nem vitatéma) akiknek amúgy egyik fő célja egy élhető Magyarország, az ország felvirágoztatása, az ország jövőjének sikere. Ez rohadás? Ez gyümölcsözés, gyümölcstermés.  vélemény írta 2012-02-15 18:39:57  
Az egész ügy ott kezdődött, hogy Ágoston képviselőt, ráadásul az oktatási bizottság tagját tavaly az Igazgatónő nem engedte be az óvodába.
Egy önkormányzati intézménybe bemenni -akár tájékozódni is-
bármely párt képviselőjének joga van. Ezt a klasszikus kirekesztést senki nem hagyta volna szó nélkül, így Ágoston képviselőn nem csodálkozom, hogy nemtetszésének ad nyilvánosságot.
Jelzőőr-nek: ismeri Ágostont, hogy tanulatlannak minősíti? Minden képviselőnek van diplomája? És mi van akkor ha Ágostonnak pont van?  Jelzőőr-nek írta 2012-02-15 17:05:00  
Na ez a durva, hogyan lehet oktatási bizottsági tag egy tanulatlan ember? Nézzetek csak utána, még diplomája sincs! Én nem hagynám a többi bizottsági tag nevében, ha egy nem hozzáértő okoskodna közöttük.  Fehér Sólyomnak írta 2012-02-15 16:56:16  
Önkormányzati óvodában természetesen nem kell térítgetni, nem is tette ezt senki sem. Csak néhány "lúgozott agy"-ahogy te írod, gondolom saját magadra is gondoltál - nem bírja ezt elfogadni és olyat állít, amit senki nem támaszt alá, és ami sok száz szülő véleménye szerint se létezett. Egy nagy hazugság, amit állítasz, mint ahogy az egész szervezetetekre ez a jellemző. Hazudtok minden bebizonyítható tény nélkül...............................  Jelzőőr írta 2012-02-15 16:38:00  
Ágoston Tibor az önkormányzat Oktatási bizottságának tagja. Jelzem.  anonymus írta 2012-02-15 16:13:08  
mi olyan durva a 80-ból 10-es arányban, ha a város egyik legjobb iskolájáról van szó?
gondolom oláh most is elnyomás alatt vagy ezért nem tudod az arányokat helyesen belőni...  Az oláh írta 2012-02-15 16:01:23  
Rohadt, elnyomó szekta. Akinek szippantották már be valamelyik ismerősét, tudja, miről beszélek.
A 80-ból tíz azért elég durva arány.  SÜTI a komolyember írta 2012-02-15 14:38:14  
Sípos utcai óvoda vezetőjének!Akiről múlt időben beszélsz,ő még mindíg a munkatársad! Te tuti szedsz valamit, mert elmezavarban szenvedsz! Ezt pedig olvasd el figyelmesen: Nincsenek kerülőutak. Ahhoz, hogy a dolgok javuljanak, saját magunknak is javulnunk kell. Ha nem teszünk erőfeszítéseket, akkor a jelenünk a tegnapunkhoz fog hasonlítani.  anonim írta 2012-02-15 14:36:06  
Akit te múlt időben emlegetsz,még ma is az óvodában dolgozik!!!!Úgy hazudsz,mint az EBH előtt!!!  Holgerson írta 2012-02-15 14:25:25  
Bármelyik pártban sokkal több a hülye mint a Jobbikban erről már felmérés is készült. Ha valakinek kétségei vannak a neten megtekintheti. A fiatal diplomás értelmiség a legnnagyobb létszámmal támogatója a Jobbiknak. Soha egy pártban sem volt ekkora a művelt réteg. Luckynak is ékdemes ezt elolvasni mialőtt szagyvaságokat írogat. Ez perszen nem jelenti azt, hogy gyengébb képességűek nincsenek de ha megnézed a Fidesz és az MSZP rendezvényeit láthatod, hogy rengeteg demens beregeket visznek buszokkal közönségnek.
Ami viszont nagyon fontos és a társadalom számára egy vissza nem térő lehetőség, hogy a jobbik lebontja a falakat a tabuk körül. Láthatóan semmi nem állítja meg ezt a tendenciát.
A nagyra nőtt de gyáva Fidesz nem tud mást tenni csak lassan és óvatosan oson utánuk. Látható hogy igen komoly tárasalmi szinpátiát kelt, (még akkor is ha a médiában elhazudják) az igazság nyers kimondása.  Szupernagyi írta 2012-02-15 14:09:49  
Baba drága!

Semmit nem változtál,a szektád sem tett jobbá.
Ugyanolyan hazug és nyalis vagy,mint voltál.
Üdv:Szupernagyi  gondolkodó írta 2012-02-15 13:37:50  

Csak jelezni szeretném, van az Egyenlő Bánásmód Hatóság részéről egy Határozat. Az nem a Jobbikról Szól hanem SZ. M. M.-ról, aki MEGTORLÁST alkalmazott Óvónőjével szemben! Sőt hamisan tett vallomást, ugyanis letagadta, hogy készültek jellemzések! Erről kellene beszélni, nem másról.  a rózsa méhe írta 2012-02-15 13:34:27  
Ilyen hangzatos dolgokat én is tudnék mondani.
Mirefel kelle gy óvodapedagógusnak 3 diploma és ECDL?
Ezt mind szabadidőben tetszett megszerezni?  Lucky írta 2012-02-15 13:07:30  
igazmondó!
Ne legyél már ostoba! A Jobbik nem iszlámimádó, csak olyan, mint Kádár János és a kommunisták: "Az ellenfelem ellenfele a barátom." Tehát azért szeretik annyira a palesztinokat, mert ezzel is zsidóznak, s még szurkolnak a Hamásznak, mely egy közönséges terrorista szervezet, s mely a palesztinokat is terrorizálja. Az átlagos jobbikosnak nincs kialakult képe és kellő információja arról, hogy mi zajlik a Közel-Keleten, csak az a lényeg, hogy zsidózni lehessen. "A büdös zsidók ölik a palesztin gyerekeket".
Nyugat-Európában a szélsőjobb már sokkal inkább iszlámellenes, mert jól tudják, hogy a nem zsidók veszélyeztetik a nyugati, keresztény kultúrát, hanem az iszlámok. Nálunk persze a szélsőjobb is elmaradott legalább húsz évvel, mint minden.

A Hit Gyülekezete egy gazdasági vállalkozás, s meg kell hagyni, jól csinálják. Az más kérdés, hogy a sok hülyét meg tudják szívatni, én egy forintot nem adnék, úgy persze nem is kellenék. Szóval maradok én annak, aminek megkereszteltek, reformátusnak.  drÁsz75 írta 2012-02-15 13:04:26  
Igazmondó!

Szerintem hazudik!  adózószakértő írta 2012-02-15 13:03:16  
Igaza van Mr.Fishernek!!
Az adójogszabályok az" elismert" egyházak gazdálkodásában ÁFA mentességet adnak, valamint az adományok esetén is engedmények vannak.  Fehér Sólyom írta 2012-02-15 13:00:25  
Pl.:Demeter Ervin volt titokminiszter!
Nézzenek utána!  hacsek írta 2012-02-15 13:00:17  
igazmondónak: aye BusSzerintem akkora már az orrod hogy talicskával tolod !!!

Ne használj ilyen nicket mire semmi igazmondó becsületed!
Mond inkább PINOKKIÓ vagyok!!  oldás írta 2012-02-15 12:57:30  
mr. Fisher:
milyen áfa mentességen?  Igazmondó írta 2012-02-15 12:54:44  
A jobbiknak meg a köré szerveződő csürhének is annyi a baja, hogy a hgy nem hajlandó beállni az eszetlen iszlámimádatba, amit vonáék folytatnak. ne adjuk esetleg vissza az egész országot a törököknek? meg vezessünk be kötelező napi 5 imát mekka felé...  mr. Fisher írta 2012-02-15 12:43:56  
Minden egyházi sarjadék szekta megélhetési vezetőkkel van tele.
Az egyetemen sajnos volt évfolyamtársam akit a HIT megfertőzött, minden pénzéből 10 %-ot leadózott nekik, mikor munkába ált, pl diákmunka stb. Erről is beszélni kell!

Szerintem ha Isten mindenható, márpedig AZ!!! Semmiféle papságra nincs szükség, hiszem minden gyermekét látja és gondozza ingyenélő papok nélkül is!!!
Az egyházi adományon és az ÁFA mentességen megy itt a harc az elismerés miatt!!  Ágoston Tibor írta 2012-02-15 12:38:49  
Tisztelt Olvasók!

Hamarosan olvashatják nyilatkozatomat!  oldás írta 2012-02-15 12:19:48  
Refike írta 2012-02-15 11:24:01
Mi a francért kell olyan szektákba belépni, mint a Hit gyülekezet amikor vannak történelmi egyházaink?

Lehet, hogy én is félteném a gyerekemet a pap bácsikra bízni, talán azért :-)  Szárny írta 2012-02-15 12:16:20  
Fehér Sólyom: amit te művelsz, az a legalantasabb rágalmazás, mocskolódás.
1. A Hit Gyülekezete nem bűnszervezet, hanem hazánk 4. legnagyobb egyháza. Amit leírtál, az legkevesebb 100 ezer embert mélyem és hitében megsért.
2. Nem pénzmosoda. A közösség folyamatos állami vizsgálatok kereszttűzében áll, soha egyetlen rendellenességet nem találtak.
3. Egy darab fideszes prominens nem ül, nem hogy az első sorokban, de még az utolsókban sem.  halfarok írta 2012-02-15 12:08:04  
Tényleg, a TV-s hitgyűlis eseményeken az izraeli zászló mindig ott van, a magyar nem nagyon. A debreceni jegyző meg nem nagyon van szakmájának csúcsán, egy ilyen elmarasztalás után már rég ki kellett volna rugni. Azonban úgy hallottam, hogy a hölgy rokona egy városi politikusnak, aki fideszes.  Fehér Sólyom írta 2012-02-15 11:55:21  
A hitgyüli egy bűnszervezet, többek között pénzmosoda. Amiért elismerték őket egyházként az azért van mert van néhány lúgozott agyú Fideszes prominens att bólogat Némethnek az első sorokban. Persze vélhetően ők sem mentesek a bűntől.
De a lényeg az ovada kapcsán ami kérdésként merül fel, hogy micsoda dolog egy önkormányzati fenntartású és tulajdonú itnézményben hittérítgetni csak úgy mellékkállásban. Ki adott felhatalmazást vagy engedélyt az inézményvezetőnek ilyen tevékenységet folytasson még ha fű alatt is?!
Nem a lemondását kellett volna elfogadnia, henem fegyelmivel kirugnia a jegyzőnek ha ilyen kiderül.
A Hit gyülekezete építsen magának saját ovodát ne az önkormányzati ovodában hintsék az Izrael- és zsidóimádaot!  oldás írta 2012-02-15 11:24:54  
Reader: amit te írsz az pedig csúsztatás, több okból is.
1. A lakosság nagyobbik része elismeri az államot. A Fidesz szavazói egész biztosan, márpedig a felmérések szerint 50 százalék körül vannak.
2. a Hit Gyülekezete soha nem az állami elismerés iránti vágy fűtötte. Kommunizmus alatt több, mint egy évtizedig működött illegalitásban, a tagok Isten iránti szeretetből vállalták a folyamatos hatósági zaklatásokat. Mutass kérlek még három olyan politikust, aki ezt megtette. Most mindenki antikomcsi, akkor -kérdem én- ki volt az?
3. "a hitgyüli úgy bűzlik, ahogy van." ez a rövid hozzászólásod abszolút mélypontja. Egy tényt nem írsz le, rágalmazol, vádolsz, gyűlölködsz és fröcsögsz. Ha ezen a szinten akarsz maradni, akkor szerintem meg te bűzlesz, úgy, ahogy vagy. Ez tetszik?  Refike írta 2012-02-15 11:24:01  
Mi a francért kell olyan szektákba belépni, mint a Hit gyülekezet amikor vannak történelmi egyházaink?  Reader írta 2012-02-15 11:02:44  
Az "államilag elismert egyház" kifejezés ravasz, de kiben ébreszt bizalmat, mikor a lakosság az államot magát sem ismeri el?
Ki lehet magyarázni szép szavakkal, de a hitgyüli úgy bűzlik, ahogy van.  Margaréta! írta 2012-02-15 11:01:15  
menjen isten hírével, mert 40 év után igazán átadhatja helyét a munkára éhező fiataloknak!  Margaréta! írta 2012-02-15 10:59:34  
Menjen és élvezze egyáltalán nem megérdemelt nyugdíjas éveit, és ne keserítse meg tovább a kiszolgáltatott, semmibevett beosztottjait!  halfarok írta 2012-02-15 10:40:34  
Jaj, szegény hitgyülis, de sajnálom! Letagadott mindent, aztán kiderült, hogy hazudott, vétkesnek találták, mert a lepapírozott hülyeségeit már nem tudták eltussolni, és még mindig azt állítja, hogy ártatlan.  drÁsz75 írta 2012-02-15 10:38:12  
Ez a nő egyre ellenszenvesebb. Jobban tette volna ha nem szólal meg, egy átlagolvasónak igencsak félremagyarázás szagúnak tűnik ez a levél. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatát olvasva egyértelmű hogy megalázta az egyik óvónőt, a többit meg olyan véleményformálásra kényszerítette amely nem etikus és jogszerű, valamint hazudozott a meghallgatáskor. Szerintem nem érdemes "magyarázni a bizonyítványt" , kívülállóként nem győzött meg!  ez komoly?2 írta 2012-02-15 08:32:47  
nem 273, 277.  ez komoly? írta 2012-02-15 08:31:03  
"Köztudott ugyanis, hogy a Sípos utcai Óvoda Debrecen város legnagyobb közoktatási-nevelési intézménye."

Gyűlölöm ezeket a hangzatos "köztudott"-akat. Mindenki más tudja, csak én nem? Akkor biztos így van, igaz? Hát az ovi honlapján azt írják 273 ovisuk van. Ennél én köz-NEM-tudó is fel tudok sorolni 10 NAGYOBB közoktatási-nevelési intézményt. Most akkor HOGY IS VAN ez, kedves Margitka (aki 2 évvel ezelőttre keltezte levelét...)  érdekes írta 2012-02-15 08:30:44  
Azért az nem egészséges arány szerintem, hogy szinte ugyanannyian mennek reformátusba mint, Hit-es be, egy "kálvinista Rómában" :) Szóval ezzel az aránnyal nem kérkednék, mert ez pont az ellenkezőjét bizonyítja.  St. Dügüdül írta 2012-02-15 08:17:38  
"Debrecen, 2010. február 14.

Tisztelettel: Szentpályné Mudri Margit"

Ez egy jövőbe látó:)
Ennyi év után már a felmentési idejét kellene tölteni a nyugdíjazás miatt.

Igen sajnos mindenkit megpróbáltok odaterelni a hitgyülihez.  önkis írta 2012-02-15 08:03:45  
Az önkormányzat pedig az érdemeire való tekintettel nem fogadja el a lemondást. Le van ez játsza!  Önkormányzatnak írta 2012-02-15 04:58:57  
A harc addig eltarthat, amíg a vezető az óvodában lesz.  egy, a sok közül írta 2012-02-15 04:31:27  
"Orákulum"!

A kettő valóban nem ugyan az. Ha lemond, az tény és a fenntartónak nem marad más lehetősége, mint hogy elfogadja. A lemondás felajánlásával viszont a döntés átkerül a fenntartó hatáskörébe.  Orákulum írta 2012-02-14 23:11:44  
Nem lemondott, hanem felajánlotta a lemondását.
Ez olyan, minthogy én nem csaltam meg a feleségemet, hanem engedtem egy másik nő közeledésének.
Okos, Margitka! :-)Vissza az oldal tetejére