Hirdetés

Ők dolgoznak a legjobban a Debreceni Egyetemen

civishir.hu

2017.03.15. 10:17

Ők dolgoznak a legjobban a Debreceni Egyetemen

Elismeréseket adtak át.

Hirdetés

– A ’48-as debreceni kollégisták talpig feketében mentek harcba, és az elit gyalogos alakulatok, a gránátosok tábori sapkáját viselték. Ez nem volt teljesen szabályos, viszont a tipikus és egyedi öltözék, bárhol azonosította viselőjét, elárulva debreceni eredetét. Ez az alakulat kitett magáért, dicsőséget szerezve a honvéd névnek a szabadságharcban… A névtelenség hősei ők, akik hősök a névtelenségben. Akik vállalták úgy is forradalmi útjukat, sorsukat, hogy nem tudták, mi lesz fejfájukra írva, sőt azt sem, hogy lesz-e egyáltalán fejfájuk. Túlléptek minden gáton, egyéni érdeken, és a köz érdekével azonosultak. ’48 hősei egyszerűen, de csupa nagybetűvel BÁTRAK és HŐSÖK voltak – hangsúlyozta.

– Mit mond 1848 emléke a ma emberének? Mit jelent a ma ifjúságának a nemzeti identitás, a hazaszeretet mára sokakban kiüresedett fogalma? Szerintem példát, hitet és a magyarság reményét

– zárta ünnepi beszédét Jávor András.

Bartha Elek rektorhelyettes elismeréseket, díjakat adott át. A legkiválóbb dolgozóknak több éven át nyújtott kimagasló teljesítményükért az egyetem rektora Kiváló Dolgozó kitüntetést adományozott, azok az oktatók, kutatók, dolgozók pedig, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik és az egyetem közéletében aktív tevékenységet fejtenek ki, Elismerő oklevelet vehettek át. 

Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesült

• Bakóné Kósa Katalin, a Természettudományi és Technológiai Kar Szilárdtest Fizikai Tanszék ügyintézője, • Balogh Éva Zsuzsanna, a Klinikai Központ Sebészeti Klinika diplomás ápolója,
• Buglyó Jánosné, a Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika megbízott vezető asszisztense, • Danyi Katalin, a Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetközi Iroda ügyvivő- szakértője,
• Dombi Tiborné, a Debreceni Egyetem Óvodájának óvodai dajkája,
• Duczár Sándor, a Műszaki Kar Tanulmányi Osztály ügyintézője,
• Fülöpné Volf Judit, a Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika osztályvezető szülésznője,
• Gödény Györgyné, az Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszék műtősnője, mikrosebészeti asszisztense,
• Hamvasné Homonnai Emese, a Kancellária Közbeszerzési Osztály osztályvezetője,
• Hartman Zsolt János, az Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet laboratóriumi analitikusa,
• Hoffmann Istvánné, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet főkönyvtárosa,
• Gyáni Ágnes, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika B épület osztályvezető ápolója,
• Izbéki Gabriella, a Zeneművészeti Kar Dékáni Hivatal ügyvivő- szakértője,
• Kertész Attila Tiborné, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja Veres Péter Kollégium gazdasági ügyintézője,
• Kissné Szabó Izabella, a Klinikai Központ Urológiai Klinika diplomás ápolója, gondnoka,
• Kovács Ákos, a Kancellária, SAP Fejlesztési Osztály ügyvivő-szakértője,
• Kovács Tibor, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika gyógytornásza,
• Kovácsné Kiss Adrienn, a Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet ügyvivő-szakértője,
• Lévai Antalné, a Gyakorló Óvoda óvodapedagógusa,
• Lőrincz Tímea, a Rektori Kancellári Kabinet Rektori Hivatal ügyvivő- szakértője,
• Mezőné Geronó Ágnes, a Kancellária ügyintézője,
• Nagy Miklós, az Egészségügyi Kar Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda ügyvivő szakértője,
• Patka Andrea, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet adminisztrátora, oktatási ügyintézője,
• Polónyiné Kerekes Margit, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár osztályvezetője,
• Pongrácz Anikó, a Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika oktatási főelőadója,
• Rusznyák Sándorné, a Népegészségügyi Kar Családorvosi- és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék titkárnője,
• Simon Erzsébet, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet ügyintézője,
• Simon Tünde, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Képalkotó Intézet koordinátora,
• Somogyi Krisztina, a Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet ügyvivő-szakértője,
• Szendrei Ákos, a Tudományos Igazgatóság ügyvivő-szakértője,
• Szilágyi Katalin, a Gazdaságtudományi Kar Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet ügyintézője,
• Szőllősi Lászlóné, a Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikusa
• Tóth Gáborné, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrárműszerközpont szakmai szolgáltatója,
• Törökné Fürj Márta, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának tanítója,
• Trencsényi Katalin Zsuzsanna, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár könyvtárosa.

Rektori Elismerő Oklevelet vehetett át

• Agyagási Klára, a Bölcsészettudományi Kar Szlavisztikai Intézet egyetemi tanára,
• Aszalós Tiborné, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika Reumatológia ápolója,
• Bácsi István, a Természettudomány és Technológiai Kar Hidrobiológiai Tanszék egyetemi adjunktusa,
• Bácsné Bába Éva, a Gazdaságtudományi Kar Sportgazdasági és - menedzsment nem önálló Tanszék egyetemi docense,
• Bálintné Lipták Csilla, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának vezetőtanára,
• Balogh Lászlóné Bokor Zsuzsánna Katalin, a Tudományos Igazgatóság ügyvivő-szakértője,
• Bartáné Kustár Katalin, a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal ügyvivő-szakértője, tanulmányi osztályvezetője,
• Bodnár Ildikó, a Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára, Bujdosóné Dani Erzsébet, az Informatikai Kar Könyvtárinformatika nem önálló Tanszék adjunktusa, Csámer Árpád, a Természettudományi és Technológiai Kar Ásvány- és Földtani Tanszék egyetemi adjunktusa,
• Czellér Mária, a Gazdaságtudományi Kar Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet intézetigazgató egyetemi docense,
• Csécsy György, az Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék egyetemi tanára,
• Dobai József, a Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika szakorvosa,
• Farkas Antal, az Általános Orvostudományi Kar Urológiai Tanszék adjunktusa,
• Fenyves Veronika, a Gazdaságtudományi Kar Számviteli és Pénzügyi Intézet egyetemi docense,
• Grégász Miklós István, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár könyvtárosa,
• Hajdú Csilla, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtárosa,
• Herendiné Kónya Eszter, a Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet egyetemi adjunktusa,
• Kertész Attila, az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Tanszék adjunktusa,
• Keserű Judit, az Általános Orvostudományi Kar Humángenetikai Tanszék adjunktusa,
• Kiss Ferencné, a Kancellária megbízott HR igazgatója,
• Kiss János, az Egészségügyi Kar Pszichológiai Tanszék főiskolai tanára,
• Kocsis Imre, a Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára,
• Kovács Attila István, az Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Tanszék tanársegéde,
• Kovács Elza, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet egyetemi docense,
• Kovács Márta, a Kancellária közgazdasági igazgatója,
• Kozák Norbert, az Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Tanszék adjunktusa,
• Lakatos Szilvia, a Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszék pénzügyi koordinátora,
• Misák Sándor, a Természettudományi és Technológiai Kar Villamosmérnöki Tanszék főiskolai docense,
• Nádházy Zsolt, a Klinikai Központ Elnöki Hivatal, Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda irodavezetője, • Némethné Gyurcsik Zsuzsanna, a Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék egyetemi adjunktusa, • Papp Katalin, az Egészségügyi Kar Gerontológiai Tanszék főiskolai docense,
• Pfliegler György, a Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika szakorvosa,
• Pótorné Csige Amália, a Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika aneszteziológiai szakasszisztense,
• Pusztahelyi Tünde, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrárműszerközpont egyetemi docense,
• Pusztai Gábor, a Bölcsészettudományi Kar Néderlandisztika Tanszék tanszékvezető egyetemi docense,
• Rácz Anett, az Informatikai Kar Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék adjunktusa,
• Redl Pál, a Fogorvostudományi Kar Arc- Állcsont és Szájsebészeti nem önálló Tanszék egyetemi docense,
• Sáriné Gál Erzsébet, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának vezetőtanára,
• Szabó Dénes, a Zeneművészeti Kar Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék adjunktusa,
• Szabó Istvánné Benkő Ilona, az Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi docense,
• Szabó Tamás, az Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Intézet egyetemi docense,
• Szentesiné Holló Krisztina, az Általános Orvostudományi Kar Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet adjunktusa,
• Szerepi Sándor, a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar oktatási dékánhelyettese, a Gyermeknevelési Tanszék főiskolai docense,
• Szilágyi Zsolt, a Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet egyetemi adjunktusa,
• Szőllősi Anna, a Klinikai Központ Ápolási Igazgatóság szakdolgozói felnőttképzési központvezetője,
• Tóthné Illyés Tünde Zita, a Természettudományi és Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszék egyetemi adjunktusa,
• Tőzsérné Gáll Ibolya, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja, Egyetemi Tanulmányi Információs Központ központvezetője,
• Várnay Ernő, az Állam- és Jogtudományi Kar Európa- jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék egyetemi tanára, • Vietórisz Aranka, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet ügyintézője.

Hirdetés

Hozzászólás

Hirdetés

Hirdetés