40 euró késedelmes fizetésért a Tigáznál. Van magyarázat

civishir.hu

2016.06.16. 12:13

40 euró késedelmes fizetésért a Tigáznál. Van magyarázat

Debreceni olvasónk felháborodott, a szolgáltató válaszolt.

Hirdetés

Tisztelt Szerkesztőség!

2016 januárjában megszüntettem a TIGÁZ „előfizetésemet”, az elszámolást rendben kifizettem, és eddig minden rendben is volt. Ma kaptam egy levelet (csatolva) amelyben felszólítanak egy új, de visszamenőleges hatályú törvényre hivatkozva, hogy mivel néhány alkalommal késtem a díjbefizetéssel (akár 1 napot is), alkalmanként 40 euró késedelmi kamatot megfizetésére próbálnak kötelezni. (És nem is ajánlott levélben, hanem simán). 

Néhány kérdést felvet az ügy!

Mi van, ha már nem vagyok az országban, vagy egyáltalán akit így tájékoztatnak, azt onnan tudja majd meg, ha elkezdik árverezni a házát „behajtási költség általányra” hivatkozva? Vagy egyáltalán elszámolást követően hogy követelhetnek még mást is?

Valamint még egy érdekesség: egy másik előfizetéséből 8 000 forinttal késtem 1 napot a befizetéssel és arra is rászámolták a 40 eurós behajtási általányt.

Ha ez törvény, akkor a többi szolgáltató miért nem hajtja be, valamint rajtam kívül még valószínűleg  kb. 500 000 ember késik a befizetéssel, vagyis ha ez így van, akkor tömeges ilyen felvetésre lehet számítani.

Üdvözlettel.

A szolgáltató válasza

A Tigáz fogyasztóinak túlnyomó többsége határidőre megfizeti a számlákat. Március 23-án jelent meg 2016. évi IX törvény a behajtási költségátalányról, ennek értelmében küldött ki Társaságunk„behajtási költségátalány teljesítésére vonatkozó értesítést”, ez a küldemény hivatalos megnevezése (arra vonatkozóan nincs előírás, hogy e küldeményt ajánlott küldeményként kellene feladni). A törvény értelmében a késedelmesen befizetett számlák okán a törvény hatálya alá eső ügyfeleitől a Tigáz költségei fedezetéül 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalányra tarthat igényt; a költségátalány mértékét a törvény határozza meg.

A törvény értelmében a behajtási költségátalány a kereskedelmi ügyletek ellenértékének kiegyenlítéseként teljesített valamennyi fizetésre kiterjed. Tehát az a törvény hatálya alá tartozó ügyfél, azaz vállalkozás, illetve ún. szerződő hatóság, amelyik késve fizeti meg a számlát, azzal szemben a szolgáltató jogosult a követelés behajtásával kapcsolatos költségek fedezetéül 40 eurónak megfelelő, úgynevezett behajtási költségátalányt kiszámlázni. A törvényi szabályozás nem tesz különbséget arra vonatkozóan, hogy a fizetési késedelem 1-2 nap, vagy 3-4 hónap. A szolgáltatónak az egyenlő elbánás elve alapján kell az ügyfeleit kiszolgálni, így ilyen különbséget a szolgáltató sem tehet. Milyen alapon is rendelkezhetne ilyen jogosultsággal?

Fontos kiemelni, hogy a törvény hatálya nem terjed ki a lakossági felhasználókra, hanem a vállalkozások, valamint a vállalkozás és szerződő hatóság közötti kereskedelmi ügyletek ellenértékének kiegyenlítéseként teljesített valamennyi fizetésre terjed ki. Nem csak a kisvállalkozók érintettek, hanem minden vállalkozó, önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytató szervezet, még ha az adott tevékenységet egyetlen személy (magánszemély) végzi. (Ide tartoznak az egyéni vállalkozók is.)

A törvény a késedelmes fizetést alapul véve 1 évre visszamenőleges hatályú. A behajtási költségátalányról szóló törvény 2016. 03. 23-án jelent meg, így ezt követően lehet az a késedelmes fizetések – 1 évre visszamenően – esetében erről értesíteni az ügyfeleket.

Ha valaki a „behajtási költségátalány teljesítésére vonatkozó értesítés” alapján nem fizeti meg ezt az összeget, akkor erre vonatkozóan is fizetési felszólítást küld majd ki a szolgáltató, legvégső esetben a törvény rendelkezései alapján kikapcsolás is foganatosítható.

A Tigáz nem rendelkezik arról információval, hogy a többi jogosult (pl. szolgáltató) él-e, vagy élni fog-e a behajtási költségátalány érvényesítésével.

Társaságunk úgy gondolja, ügyfeleink saját felelőssége, hogy a számlákat határidőre befizesse, és ez a fogyasztók túlnyomó többsége esetében meg is valósul.

Galéria

Hirdetés

Hozzászólás

Hirdetés